Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 87, br. 3, str. 164-182
Postupak rešavanja pritužbi u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Tokom obavljanja sve kompleksnijih i odgovornijih bezbednosnih poslova i zadataka, policija primenjuje raznovrsna ovlašćenja, u različitim okruženjima i pod uticajem mnogih faktora, koji olakšavaju ili otežavaju njihovu primenu. Ovlašćenja su isključivo uspostavljena radi očuvanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, ali ipak dolazi do ozbiljnih povreda sloboda i prava građana, kojom prilikom nastupaju neotklonjive posledice. Jedan od modaliteta da se poveća nivo zakonitosti, profesionalnosti i odgovornosti policijskih službenika jeste kontrola. U fokusu ovog rada je unutrašnja kontrola policije oličena u kontroli rada policije rešavanjem pritužbi. Cilj je da se prikaže značaj uloge koju ima kontrola rada policije, kao i da se sa problemski orijentisanog aspekta sagleda način vođenja pritužbenog postupka i prezentuju određene teškoće i specifičnosti koje otežavaju njegovo sprovođenje. Takođe, predmetni rad je u funkciji utvrđivanja celishodnosti vođenja pritužbenog postupka sa pozicije građana, koji se pritužuje da su mu povređena prava ili slobode.
Reference
*** (2011-2014) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14
*** (2005-2013) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13
*** (1997-2010) Službeni list SRJ, br.: 33/97, 31/01, Službeni glasnik Republike Srbije br.: 30/10
*** (2006) Službeni glasnik Republike Srbije, broj: 8
*** (2005-2013) Službeni glasnik Republike Srbije, broj: 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13
*** (2004) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135
*** (2009) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51
*** (2005-2011) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/05, 63/09 - odluka US, 92/11
*** (2006) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2006) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 54
*** (2006) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 54/06 od 27. juna
Bikarević, D. (2014) Specifičnosti i zadaci unutrašnje kontrole policije nekih zemalja Jugoistočne Evrope, preddoktorski rad. Novi Sad: Pravni fakultet
Božović, M. (2012) Međunarodni standardi policijskog postupanja i primene policijskih ovlašćenja u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 335-349
Milidragović, D., Milić, N. (2011) Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd
Simović, D., Zekavica, R. (2012) Policija i ljudska prava. Beograd
Stajić, Lj. (2012) Kontrola policije i službi bezbednosti. Novi Sad
Stevanović, O. (2012) Bezbednosni menadžment. Beograd, 281
Vujasinović, Đ. (2013) Komisija za rešavanje pritužbi građana na rad policijskih službenika - problemi i ograničenja. Novi Sad, Novi Sad: Pravni fakultet, master rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1503164B
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka