Metrics

  • citations in SCIndeks: [3]
  • citations in CrossRef:[2]
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:10
  • full-text downloads in 30 days:2

Contents

article: 1 from 3  
Back back to result list
2016, vol. 68, iss. 5, pp. 138-150
Importance of the harmonization of political and defense goals for the security of the country and the society
aUniversity of Defence, Belgrade
bVojska Srbije, Centar za mirovne operacije
cUniversity 'Union - Nikola Tesla', Belgrade
Abstract
The harmonization of political and defense goals is an important phase of the complex process of harmonizing the politics and the defense system. The political and military leaders, as the actors of this harmonization, may often, by nature of their jobs, have conflicting views in the process of establishing the security and defense goals. The reason for this lies in the fact that they themselves are holders of certain motives and interests. Events of the near and further history point to the fact that the slightest mismatch of political and defense goals can lead to unforeseeable consequences for the country and society. This paper discusses possible ways of harmonizing the political and defense goals, and identifies problems that may be met in this process, as well as their possible solutions.
References
*** (1999) Svetska enciklopedija mira. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tom I i II
*** (1975) Vojna enciklopedija. Beograd, drugo izdanje, 9
Bal, F. (1996) Moć medija. Beograd: Klio
Bjelajac, M. (2010) Diplomatija i vojska. Beograd: Medija centar Odbrana
Blagojević, S. (2011) Metodski problemi usklađivanja politike i sistema odbrane. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorski rad
Bodrijar, Ž. (2007) Duh terorizma. Beograd: Arhipelag
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Bžežinski, Z. (2004) Američki izbor: globalna dominacija ili globalno vođstvo. Zagreb-Podgorica: CID
Čomski, N. (1999) Kontrolisana demokratija. Podgorica: CID
Danilović, N., Gordić, M., Blagojević, S. (2015) Savremeni sistemi bezbednosti. Beograd: Službeni glasnik
Falk, R. (2003) The Great Terror War. New York: Olive Branch Press
Gaćinović, R. (2014) Društvena uloga vojske u izgradnji bezbednosti države. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 129-144
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Gordić, M. (2008) Modalni eksperiment u istraživanju potencijalnog sistema bezbednosti države. Beograd: FPN, doktorska disertacija
Hantington, S.P. (2004) Vojnik i država - teorija i politika civilno-vojnih odnosa. Zemun: Prometej, xix, 509 str
Hantington, S. (1999) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Howorth, J., Keeler, J.T. S. (2003) The EU, NATO and the Quest for European Autonomy. in: Howorth, Jolyon; Keeler, John T. S. [ed.] Defending Europe, New York: Springer Nature, str. 3-21
Kajtez, I. (2012) Mudrost i mač - filozofi o tajnama mira i rata. Beograd: Medija centar Odbrana
Kenedi, P. (2003) Uspon i pad velikih sila. Podgorica: IK CID, Službeni list SCG, Beograd
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija, II. Beograd: Verzal Pres, I
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija, I. Beograd: Verzalpress, II
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2006) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Ministarstvo odbrane (2009) Strategija odbrane. Sl. Glasnik, Beograd
Mišić, Ž.R. (1907) Strategija - veština ratovanja. Beograd: Nova štamparija Davidović
Simeunović, D. (2002) Teorija politike. Beograd: Nauka i društvo
Simeunović, D. (2009) Nacija i globalizacija. Niš: Zograf
Simeunović, D.M. (1993) Novi svetski poredak i nacionalna država. Beograd: Ferko
Simić, D.R. (2009) Svetska politika. Beograd: Čigoja štampa
Sun, C.V. (2002) Umeće ratovanja. Beograd: Alnari, Mono & Manana Press
Tadić, L.P. (1996) Nauka o politici. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Termiz, D. (2003) Metodologija društvenih nauka. Sarajevo
Tofler, A., Tofler, H. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia
Vidojević, Z. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ratnih. Beograd: Radnička štampa
von Klauzevic, K. (1940) O ratu, Sveska druga. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Vujaklija, M. (1961) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Žugić, R. (2007) Civilna kontrola vojske - kontrola budžeta. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1605138B
published in SCIndeks: 27/12/2017

Related records

God Fak polit nau (2011)
Globalization and political extremism
Đorić Marija

Vojno delo (2003)
Evolution of warfare
Mikić Slobodan B.

Vojno delo (2011)
Scientific understanding of social conflicts: The basis of defense sciences
Sivaček Jože, et al.

show all [549]