Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 5, str. 138-150
Značaj usklađivanja političkih i odbrambenih ciljeva za bezbednost države i društva
aUniverzitet odbrane, Beograd
bVojska Srbije, Centar za mirovne operacije
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
Ključne reči: politika; politički ciljevi; odbrambeni ciljevi; sistem odbrane; usklađivanje; proces
Sažetak
Usklađivanje političkih i odbrambenih ciljeva predstavlja važnu fazu složenog procesa usklađivanja politike i sistema odbrane. Subjekti usklađivanja, politički i vojni lideri, po prirodi svojih funkcija neretko mogu imati sukobljene stavove u postupku utvrđivanja bezbednosnih i odbrambenih ciljeva. Razlog tome leži u činjenici da su i sami nosioci određenih motiva i interesa. Događaji u bližoj i daljoj prošlosti ukazuju na činjenicu da i najmanja neusklađenost političkih i odbrambenih ciljeva može dovesti do nesagledivih posledica po državu i društvo. U ovom radu biće razmotreni mogući načini usklađivanja političkih i odbrambenih ciljeva , identifikovani problemi koji se mogu javiti u ovom procesu, kao i njihova moguća rešenja.
Reference
*** (1999) Svetska enciklopedija mira. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tom I i II
*** (1975) Vojna enciklopedija. Beograd, drugo izdanje, 9
Bal, F. (1996) Moć medija. Beograd: Klio
Bjelajac, M. (2010) Diplomatija i vojska. Beograd: Medija centar Odbrana
Blagojević, S. (2011) Metodski problemi usklađivanja politike i sistema odbrane. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorski rad
Bodrijar, Ž. (2007) Duh terorizma. Beograd: Arhipelag
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Bžežinski, Z. (2004) Američki izbor: globalna dominacija ili globalno vođstvo. Zagreb-Podgorica: CID
Čomski, N. (1999) Kontrolisana demokratija. Podgorica: CID
Danilović, N., Gordić, M., Blagojević, S. (2015) Savremeni sistemi bezbednosti. Beograd: Službeni glasnik
Falk, R. (2003) The Great Terror War. New York: Olive Branch Press
Gaćinović, R. (2014) Društvena uloga vojske u izgradnji bezbednosti države. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 129-144
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Gordić, M. (2008) Modalni eksperiment u istraživanju potencijalnog sistema bezbednosti države. Beograd: FPN, doktorska disertacija
Hantington, S.P. (2004) Vojnik i država - teorija i politika civilno-vojnih odnosa. Zemun: Prometej, xix, 509 str
Hantington, S. (1999) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Howorth, J., Keeler, J.T. S. (2003) The EU, NATO and the Quest for European Autonomy. u: Howorth, Jolyon; Keeler, John T. S. [ur.] Defending Europe, New York: Springer Nature, str. 3-21
Kajtez, I. (2012) Mudrost i mač - filozofi o tajnama mira i rata. Beograd: Medija centar Odbrana
Kenedi, P. (2003) Uspon i pad velikih sila. Podgorica: IK CID, Službeni list SCG, Beograd
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija, II. Beograd: Verzal Pres, I
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija, I. Beograd: Verzalpress, II
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2006) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Ministarstvo odbrane (2009) Strategija odbrane. Sl. Glasnik, Beograd
Mišić, Ž.R. (1907) Strategija - veština ratovanja. Beograd: Nova štamparija Davidović
Simeunović, D. (2002) Teorija politike. Beograd: Nauka i društvo
Simeunović, D. (2009) Nacija i globalizacija. Niš: Zograf
Simeunović, D.M. (1993) Novi svetski poredak i nacionalna država. Beograd: Ferko
Simić, D.R. (2009) Svetska politika. Beograd: Čigoja štampa
Sun, C.V. (2002) Umeće ratovanja. Beograd: Alnari, Mono & Manana Press
Tadić, L.P. (1996) Nauka o politici. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Termiz, D. (2003) Metodologija društvenih nauka. Sarajevo
Tofler, A., Tofler, H. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia
Vidojević, Z. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ratnih. Beograd: Radnička štampa
von Klauzevic, K. (1940) O ratu, Sveska druga. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Vujaklija, M. (1961) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Žugić, R. (2007) Civilna kontrola vojske - kontrola budžeta. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1605138B
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

God Fak polit nau (2011)
Globalizacija i politički ekstremizam
Đorić Marija

Vojno delo (2003)
Evolucija rata
Mikić Slobodan B.

Vojno delo (2011)
Naučno razumevanje društvenih sukoba, osnov nauka odbrane
Sivaček Jože, i dr.

prikaži sve [549]