Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 1037-1052
Primena nacionalnog tretmana u pravu stranih ulaganja Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Divljak@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: nacionalni tretman; strani ulagač; bilateralni investicioni ugovori; pravno regulisanje; polje primene; sistem izuzetaka
Sažetak
Predmet istraživanja u radu je nacionalni tretman stranih ulagača u pravu Srbije, prevashodno sadržaj, polje i domašaj njegove primene, uključujući i sistem izuzetaka a sve u komparativnom kontekstu. U novom investicionom zakonodavstvu Srbije je predviđena primena nacionalnog tretmana, na širokoj i preciznije regulisanoj osnovi i u okviru međunarodnih komparativnih standarda, uključujući i sistem izuzetaka. Nedostatok novog zakonodavstva je to što izmešta njihovo regulisanje iz investicionog zakonodavstva u specijalne zakone, što umanjuje efektivnu transparentnost i mogućnost lakšeg snalaženja stranih ulagača. Ipak, vidljivo je da je u ovoj oblasti naša zemlja uspela da se približi svom koncepcijskom cilju, da štiteći svoje interese, na racionalnoj osnovi uspostavi sistem zaštite stranih ulagača, uz zadržavanje podsticajnog pravnog okruženja za njihove investicije.
Reference
*** (1998) Multilateral agreement on investment: Consolidated text and commentary. Organisation for Economic Co-operation and Development, str. 10
*** (2015) Zakon o ulaganjima iz 2015. godine
*** Zakon o stranim ulaganjima iz 2002. godine
*** (2013) Sporazum između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja iz 2013. godine
*** Zakon o stranim ulaganjima iz 1994. godine
*** (2002/2014) Zakon o stranim ulaganjima. Sl. list SRJ + Sl. glasnik RS, br. 3 i 5/2003, br. 107
*** (2001) Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa Austrijom
*** (2009) Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa Danskom
*** (2000) Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa Italijom
*** Nacrt Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme
*** (1995) Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa Kinom
*** Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa Rusijom 1995 godine
*** Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa Holandijom 2002 godine
*** (2001) Sporazum o podsticanju investicija sa SAD
*** (2002) Sporazum o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja sa Slovenijom
*** (2002) Sporazum o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja sa Šanijom
*** (2005) Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
*** (2012) Sporazum o uzajmnom podsticanju i zaštiti ulaganja sa Velikom Britanijom
*** GATT panel report on the U.S. Canada dispute on the administration of Canada’s foreign investment review act (Canada act)
*** (1998) Indonesia-certain measures affecting the automobile industry
Dañino, R. (2006) Making the most of international investment agreements: A common agenda. Transnational Dispute Management (TDM), 3.2
Divljak, D. (2014) Nacionalni tretman u međunarodnoj trgovini - domaće pravo i međunarodni standardi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 139-152
Dolzer, R. (2005) Fair and equitable treatment: A key standard in investment treaties. Int L Law, br. 39, str. 87
Gudgeon, K.S. (1986) United States bilateral investment treaties: Comments on their origin, purposes, and general treatment standards. Int'l Tax & Bus. Law, 4, str. 117
Horn, H., Mavroidis, P.C. (2004) Still hazy after all these years: The interpretation of national treatment in the GATT/WTO case law an tax discrimination. European Journal of International Law, 15
Ortino, F. (2005) From' non-discrimination 'to' reasonableness': A paradigm shift in international economic law?. NYU School of Law, str. 9
Słok-Wódkowska, M., Czarny, E. (2013) National treatment rules in the EU regional trade agreements. ETSG
Vandevelde, K.J. (2010) Bilateral investment treaties: History, policy and interpretation. Oxford: Oxford University Press
Wallace, D.Jr., Bailey, D.B. (1998) Inevitability of national treatment of foreign direct investment with increasingly few and narrow exceptions. Cornell Int'l LJ, 31, str. 616
Zhou, J. (2000) National treatment in foreign investment law: A comparative study from a Chinese perspective. Touro Int'l L. Rev, 10: 39. str. 82-83
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9522
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman