Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 1333-1350
Aktivna legitimacija za pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja - vreme nastanka potraživanja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaN.Miscevic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: pravo pobijanja pravnih radnji dužnika; paulijanska tužba (actio Pauliana); aktivna legitimacija za pobijanje pravnih radnji dužnika; vreme nastanka potraživanja
Sažetak
Pravo pobijanja pravnih radnji dužnika je jedan od pravnih instrumenata kojim se poveriocu nastoji pružiti zaštita u slučaju kada dužnik svojim raspolaganjem u korist trećeg lica učini svoji imovinu nedovoljnom za prinudno namirenje poveriočevog potraživanja. Pravo pobijanja dužnikovih pravnih radnji ima dva oblika: pobijanje pravnih radnji dužnika u stečaju i pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja. U radu je analizirano pravo pobijanja pravnih radnji dužnika izvan stečaja, i to pitanje aktivne legitimacije za pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Tačnije, u radu se nastoji odgovoriti na pitanje da li pravo pobijanja pravnih radnji dužnika stoji na raspolaganju samo poveriocima čije je potraživanje već postojalo u trenutku preduzimanja pobijane pravne radnje ili i onim poveriocima čije je potraživanje nastalo nakon što je ova pravna radnja preduzeta. Domaća sudska praksa na navedeno pitanje ne nudi jedinstven odgovor. Stoga su, radi lakšeg razumevanja rešenja predviđenog Zakonom o obligacionim odnosima, prethodno analizirani različiti načini regulisanja ovog pitanja u rimskom i germanskom pravu, kao i u domaćem pravu pre donošenja Zakona o obligacionim odnosima.
Reference
*** (1884) Gesetz über die Anfechtung von Rechtshandlungen, welche das Vermögen eines zahlungsunfähigen Schuldners betreffen (Anfechtungsgesetz). Reichsgesetzblatt, 36, od 16. marta
*** (1994) Gesetz über die Anfechtung von Rechtshandlungen des Schuldners außerhalb des Insolvenzverfahrens (Anfechtungsgesetz-AnfG). od 5. oktobra, (Bundesgesetzblatt I S. 2911)
*** (1931) Zakon o pobijanju pravnih dela izvan stečaja od 5. marta 1931. godine. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 26
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ, 57/89
*** (1993-2003) Ustavna povelja. Sl. list SRJ, 31/93; Sl. list SCG1/2003
Aranđelović, D. (1930) O pobijanju pravnih dela izvan stečaja. Branič, 11-12, 145
Blagojević, B., Krulj, V., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, 702-726
Đukić, B. (1935) Preobražajno pravo i paulijansko pravo pobijanja. Beograd, 41
Ehrenzweig, U. (1916) Kommentar zur Anfechtungsordnung und zu den Anfechtungsnormen der Konkursordnung. Wien, 31-36
Goršić, F. (1934) Komentar stečajnog zakona, Zakona o prinudnom poravnanju van stečaja, Zakona o uvođenju u život oba zakona i Zakona o pobijanju pravnih dela izvan stečaja. Beograd, 473
Haertlein, L. (2015) u: [ur.] Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, Rn. 6-8
Hans, G.G. (2017) u: [ur.] Bankrechts-Handbuch, Rn. 505
Josipović, T. (1991) Dužnikova pravna radnja kao objekt pobijanja izvan stečaja. Zakonitost, 9-10, 1144-1150
Kirchof, H. (2012) u: Münchener Kommentar zum Anfechtungsgesetz, Rn. 5
Marković, B. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, 705
Marković, B.S. (2014) Pravo pobijanja izvan stečaja. Beograd, 27
Milošević, L. (1974) Obligaciono parvo. Beograd, 242
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, 645-669
Politeo, I. (1931) Zakon o pobijanju pravnih djela izvan stečaja od 22. I 1931. godine. Zagreb, 16-19
Pop-Georgijev, D. (1980) u: [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Kragujevac: Pravni fakultet, 804-805
Popov, D. (2008) Prevara kao razlog rušljivosti pravnog posla. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 105-118
Popov, D. (2006) Rušljivost pravnog posla usled zablude. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 3, str. 231-243
Radolović, A. (1991) Pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2, 636
Radović, V., Tesić, N. (2015) On creditor's supplemental rights. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 3, str. 141-169
Slakoper, Z., Skorup, V. (2012) O zastari i prekluziji kod paulijanske tužbe. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1, 313-336
Spevec, F.J. (1897) Tumač Zakonu od 24. ožujka 1897. pobijanju pravnih djela glede imovine insolventna dužnika. Zagreb, 7
Steinbach, E. (1905) Kommentar zu den Gesetzen vom 16. März 1884 über die Anfechtung vom Rechthandlungen, welche das Vermögen eines Zahlungunfächigen Shuldners betreffen und über die Abönderung einiger Bestimmungen der Konkursordnung und des Exerkutionsverfahrens. Wien, 152-155
Stipković, Z. (1977) O pobijanju dužnikovih pravnih djela izvan stečaja. Naša zakonitost, 8, 43-44
Tamaš, V. (2000) Pobijanje dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 2, 246-247
Vedriš, M., Klarić, P. (1998) Građansko pravo. Zagreb
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim odnosima. Zagreb, 1113
Živković, B. (2009) Neki rokovi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja. Sudska praksa, 4, 70-71
Živković, M. (2016) Pravo pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Beograd, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18656
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Pravo građenja u Republici Hrvatskoj
Simonetti Petar

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Nagradni poklon
Đurđević Marko

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
On creditor's supplemental rights
Radović Vuk, i dr.

prikaži sve [18]