Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 34, br. 2, str. 35-41
Serološka dijagnoza Lyme borreliosis u obolelih sa ubodom krpelja na zelenim površinama Beograda
Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd
Sažetak
Našim ispitivanjem u 2004. godini je obuhvaćen 481 ispitanik - stanovnik Beograda sa ubodom krpelja i/ili sumnjom na Lyme borreliosis. Među njima kod 65 (13,5%) ispitanika sa ubodom krpelja (15/23,1%) ili sa različitim simptomima u kliničkim znacima oboljenja (50/76,9%) urađeno je diferencijalno dijagnostičko ispitivanje - epidemiološko u kliničko u serološko testiranje. Ni u jednom slučaju nije potvrđena dijagnoza Lyme borreliosis za razliku od ostalih iz grupe koju čine 416 (86,5%) ispitanika. Među 416 ispitanika 316 (75,9%) su imali ubod krpelja - 277 (87,6%) na području Beograda, ,a 40 (12,4%) na zelenim površinama drugih regiona širom Srbije. Kriterijumi za postavljanje dijagnoze Lyme borreliosis og 416 ispitanika 165 (75,3%) su imali podatak, o ubodu krpelja, 155 (70,8%) klinički marker Erythema migrans, 88 (40,1%) različite kliničke oblike bolesti u 121 (55,3%) nalaz antitela na antigen borelije burgdorferi. Lyme borreliosis je dijagnostikovana u 219 (52,6%) ispitanika od kojih su 18 (6,4%) iz sedam u više krajeva Srbije, a 201 (93,6%) bolesnik iz opštine sa užeg (178/88,5%)i šireg (23/11,5%) područja Beograda. U ispitivanjima Lyme borreliosis y 2004. godini registrovano je 219 bolesnika sa ubodom krpelja i/ili znacima oboljenja. Nedostatak dijagnostikuma za serološka testiranja na antigen Borrelie burgdorferi u mikrobiološkoj laboratoriji GZZZ od marta 2000. do februara 2004, doprineo je da se smanji broj pacijenata sa ubodom krpelja u sumnjom na Lyme borreliosis koji se javlja u savetovalište. Doprineo je u da se klinička dijagnoza pravilno ne postavlja u da se ne preduzima blagovremeno lečenje.
Reference
Babić-Dunjić, V.P., Peklar, R., Marjanović,, i dr. (2002) Serološka dijagnostika - rezultati i perspektive. u: Dani Zavoda Infektivni agens u ekosistemu stalna opasnost po zdravlje, VIV Stručna konferencija, 139-150
Brown, S.L., Hansen, S.L., Langone, J.J. (1999) Role of serology in the diagnosis of Lyme disease. JAMA, 282(1): 62-6
Dmitrović, R., Drndarević, D., Krstić, A., Lalošević, J., Lako, B., Lazarević, N., Nanušević, N., Antonijević, B., Pavlović, M., Stojanović, R. (1988) Lajmska bolest na području Beograda. Vojnosanitetski pregled, 45(3): 179-82
Dmitrović, R. (1991) Doprinos izučavanju lajmske bolesti u jugoslaviji. Beograd, doktorska disertacija
Dmitrović, R. (1999) Značaj suzbijanja krpelja na obolevanje od lajmske bolesti. u: Treća beogradska konferencija o suzbijanju štetnih artropoda i glodara, zbornik radova, Skupština grada Beograda, str. 113-122
Drndarević, D., Janković, S. (1998) Bolničke infekcije - definicije - priručnik 1. Beograd: Institut za zaštitu zdravlja Srbije 'Dr Milan Jovanović-Batut'
Shapiro, E.D., Gerber, M.A. (2000) Lyme disease. Clin Infect Dis, 31(2): 533-42
Stajković, N., Obradović, M., Lako, B., i dr. (1993) Prva izolacija Borrelia burgdorferi iz Apodemus flavicollis-a u Jugoslaviji. Glas Srp Akad Nauka [Med], (43): 99-105
Steere, A.C. (1989) Lyme disease. N Engl J Med, 321(9): 586-96
Steere, A.C., Malawista, S.E., Snydman, D.R., Shope, R.E., Andiman, W.A., Ross, M.R., Steele, F.M. (1977) Lyme arthritis: An epidemic of oligoarticular arthritis in children and adults in three connecticut communities. Arthritis Rheum, 20(1): 7-17
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2005)
Suzbijanje krpelja na zelenim površinama Beograda
Dmitrović Radmila, i dr.

Arhiv za farmaciju (2015)
Lajmska borelioza - epidemiologija, klinička slika i terapija
Veinović Gorana, i dr.

Medicinski pregled (2002)
Lajmska bolest - nova saznanja u patofiziologiji, dijagnostici, terapiji i prevenciji
Vukadinov Jovan S., i dr.

prikaži sve [28]