Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 25  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 17, br. 3, str. 127-129
Zavisnost klijavosti semena i početnog porasta ponika soje od frakcije semena
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresamiladin.kostic@nsseme.com
Ključne reči: seme; soja; frakcija; klijavost semena; ponik
Sažetak
Krupnoća semena soje može da ima veliki uticaj na kvalitet semena. Pored toga što veličina zrna utiče na masu hiljadu zrna, takođe može da utiče i na druge parametere kvaliteta semena. Literaturni izvori navode na zaključak da se može očekivati da je krupnije seme kvalitetnije. Seme sa većim sadržajem rezervnih hranljivih materija daje razvijeniju biljku pa je moguće očekivati i veće prinose. S obzirom da kod semena soje nije zakonom propisana minimalna dimenzija deklarisanog semena, potrebno je ispitati koja minimalna dimenzija semena daje dovoljno dobre rezultate u setvi, porastu i razvoju biljke. Na osnovu tih pokazatelja bi trebalo pristupiti podešavanju prečistača i odabiru radnih sita prečistača tokom dorade semena soje. Seme soje ima okruglast oblik pa je moguće kalibraciju uraditi jednostavnim postupkom pomoću sita različitih dimenzija i otvora. U radu je ispitan uticaj određenih frakcija na klijavost semena soje i početnog porasta ponika za sorte koje se karakterišu različitom krupnoćom zrna. Tom prilikom su korišćene sorte Balkan, Victoria i Trijumf, koje su stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Kao pokazatelj početnog porasta ponika korišćen je sadržaj suve materije u biljci. Utvrđeno je da se sadržaj suve materije ponika povećava kod krupnijih frakcija u odnosu na sadržaj suve materije kod sitnijih frakcija.Tako je najmanja vrednost zabeležena kod sorte Trijumf za frakciju 4,0-4,5 mm od 4,7 g, dok je najveća vrednost zabeležena takođe kod sorte Trijumf za frakciju 6,0-6,5 mm od 8,1g. Pored toga, uočeno je da klijavost semena različitih frakcija semena ima različite vrednosti. Najniže vrednosti su zabeležene kod sorte Balkan za frakciju 4,0-4,5 mm od 64%, dok je najviša klijavost semena zabeležena kod sorte Victoria za frakciju 5,5-6,0 mm od 85%.
Reference
*** (1987) Službeni list SFRJ, br. 47
Babić, L., Babić, M. (2000) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Farahani, H.A., Moaveni, P., Maroufi, K. (2011) Effect of seed size on seedling production in Wheat (Triticum aestivum L). Advances in Environmental Biology, June 1
Grieve, C.M., Francois, L.E. (1992) The importance of initial seed size in wheat plant response to salinity. Plant and Soil, 147(2): 197
Hampton, J.G., TeKrony, D.M. (1995) Handbook of Vigour test methods. Zurich: International Seed Testing Association
Hrustić, M., Balešević-Tubić, S., Tatić, M. (2011) Semenarstvo soje, Monografija Semenarstvo II. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 525, 2:
Jovičić, D., Vujaković, M., Milošević, M., Karagić, Đ., Taški-Ajduković, K., Ignjatov, M., Mikić, A. (2010) Uticaj zaslanjenosti na klijanje i parametre porasta ponika stočnog graška (Pisum sativum L.). Field and vegetable crops researsch, vol. 47, br. 2, str. 523-528
Kastori, R. (1984) Fiziologija semena. Novi Sad: Matica srpska
Rastegar, Z., Aghighi, S., Kandi, M. (2011) The effect of salinity and seed size on seed reserve utilization and seedling growth of soybean. International journal of Agronomy and Plant Production, Vol., 2 (1): 1-4
Štatkić, S., Lončarević, V., Pataki, I., Đilvesi, K. (2007) Efikasnost ujednačavanja semena pšenice prema veličini primenom frakcionisanja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11, br. 4, str. 194-196
Zareian, A., Yari, L., Hasani, F., Ranjbar, G.H. (2012) Field Performance of Three Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars in Various Seed Size. World Applied Sciences Journal, 16 (2): 202-206
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka