Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 25  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 1, str. 41-43
Kvalitet semena novih sorti soje proizvedenih u Južnoj Bačkoj u 2011. godini
aAgricultural Extension Service 'Agricultural station', Novi Sad
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
cInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija

e-adresamilka.vujakovic@gmail.com
Projekat:
Interdisciplinarni pristup stvaranju novih sorti soje i unapređenju tehnologije gajenja i dorade semena (MPNTR - 31022)

Ključne reči: soja; klijavost semena; vigor semena
Sažetak
Novostvorene sorte soje međusobno se razlikuju po morfološkim karakteristikama, zahtevima prema uslovima gajenja i tehnološkom kvalitetu zrna. Navedene razlike utiču na kvalitet semena i njegovu životnu sposobnost. Cilj rada je bio da se utvrdi kvalitet semena novih sorti soje koje se razlikuju u sadržaju proteina i ulja, kao i grupama zrenja. Ispitivanja semenskog kvaliteta izvršeno je na novim sortama soje stvorenim u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (NS Zenit, NS Virtus, Galina, Valjevka, Diva, NS Maximus, Sava, Balkan, Idila, Rubin, Trijumf i Vojvođanka) u Laboratoriji poljoprivredne stručne službe u Novom Sadu. Od semenskih kvaliteta utvrđen je sadržaj vlage u semenu, nasipna masa i klijavost semena. Sadržaj vlage u semenu, neposredno posle žetve, se kretao od 8,5% do 12,5%, a hektolitarsta masa 65,5 kg/hl do71,3 kg/hl. Između ispitivanih sorata javile su se statistički značajne razlike i statistički najniže vrednosti klijavosti dobijene su kod sorata Sava (78%) i Vojvođanka (79%), a najviše vrednosti kod sorte Rubin (96%), dok je klijavost semena dobijena primenom hladnog testa bila nešto manja.
Reference
*** (1987) Rule on seed quality testing of agricultural plants. Official gazette SFRJ, br. 47
AOSA (2002) Seed Vigour Testing Handbook. u: Handbook of Seed Testing, Association of Official Seed Analysts, NE, USA, Contribution No. 32
Babić, L., Babić, M. (2000) Drying and storing. Novi Sad: Faculty of Agriculture
Đorđević, V., Vidić, M., Miladinović, J., Balešević-Tubić, S., Đukić, V., Ilić, A. (2012) Technological quality of NS soybean variety. u: Proceedings. Seminar of agronomists of Serbia held on Zlatibor from 29th January to 2nd February, 2012 for the 46th time, 287-294
Hampton, J.G., TeKrony, D.M. (1995) Handbook of Vigour test methods. Zurich: International Seed Testing Association
Lekić, S. (2003) Seed vigour. Belgrade: Association of breeders and seed researchers of Serbia
Trawatha, S.E., Tekrony, D.M., Hildebrand, D.F. (1995) Relationship on soybean quality to fatty acid and C6-aldehyde levels during storage. Crop Science, 35, str. 1415-1422
Vidic, M., Hrustic, M., Miladinovic, J., Dukic, V., Dordevic, V., Popovic, V. (2010) Novine u sortimentu soje. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 347-355
Vidic, M., Miladinovic, J., Popovic, V., Dukic, V., Dordevic, V. (2010) Rubin, idila i Trijumf - nove kasnostasne NS-sorte soje. Selekcija i semenarstvo, 16(1): 47-53
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka