Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 25  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 2, str. 82-84
Mehaničke osobine semena soje različitih frakcija
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresamiladin.kostic@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
Poznavanje mehaničkih osobina poljoprivrednih materijala je veoma važno prilikom konstruisanja i eksploatacije poljoprivrednih mašina i opreme ali je neophodno i za očuvanje bioloških vrednosti semena prilikom sušenja, skladištenja i procesa dorade. Seme soje na osnovu fizičkih osobina ima okruglast oblik pa je moguće kalibraciju uraditi jednostavnim postupkom pomoću sita raznih dimenzija i otvora. U radu je ispitan uticaj frakcija na mehaničke osobine semena soje za sorte koje se karakterišu različitom krupnoćom zrna. Kao pokazatelji mehaničkih osobina semena korišćeni su početni tangentni modul elastičnosti i maksimalna sila razaranja koji su detaljno prikazani u radu. Vrednosti početnog tangentnog modula elastičnosti su sa povećanjem dimenzije zrna imale manje vrednosti. Tako je najmanja vrednost zabeležena kod sorte Balkan za frakciju 6,0-6,5 mm od 9,26 N/mm2, dok je najveća vrednost zabeležena kod sorte Victoria za frakciju 4,0-4,5 mm od 18,84 N/mm2.Za razliku od početnog tangentnog modula elastičnosti, vrednosti maksimalne sile razaranja su se povećavale sa povećanjem dimenzija semena, tako da je najveća vrednost zabeležena kod sorte Victoria za frakciju 5,5-6,0 mm od 176,18 N dok je najmanja vrednost zabeležena kod sorte Balkan za frakciju 4,0-4,5mm od 92,15 N.
Reference
Babic, L., Radojcin, M., Pavkov, I., Turan, J., Babic, M., Zoranovic, M. (2011) Fizičke osobine i ponašanje semena kukuruza (Zea mays L.) - pri pritisnom opterećenju. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 15(3): 118-126
Babić, M. (1994) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, interna skripta
Babić, M., Babić, L. (2007) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja
Babić, Š., Babić, M. (2000) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Ðukic, V., Baleševic-tubic, S., Dordevic, V., Tatic, M., Dozet, G., Jacimovic, G., Petrovic, K. (2011) Prinos i semenski kvalitet soje u zavisnosti od uslova godine. Ratarstvo i povrtarstvo, 48(1): 137-142
Kaifas, F. (1984) Strength properties of grain crops. u: Mechanical properties of agricultural materials, Warszawa: Polish Academy of Sciences, str. 127-140
Kheiralipour, K., Karimi, M., Tabatabaeefar, A., Naderi, M., Khoubakht, G., Heidarbeigi, K. (2008) Moisture-Depend Physical Properties of Wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Agricultural Technology, 4 (1): 53-64
Lončarević, V. (2011) Uticaj vlažnosti na fizičke osobine i životnu sposobnost semena soje [Glycine max.(L.)Merr.]. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Mehandžić-Stanišić, S., Babić, L., Turan, J. (2010) Physical properties of barley seed (Hordeum sativum L.) and resistance to breakage. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 2, str. 116-119
Mohsenin, N. (1980) Structure, physical characteristics and mechanical properties of plant and animal materials. New York: Gordon and Breach Press
Pivnicki, G., Babic, M., Babic, L. (2003) Uticaj sadržaja vlage i režima sušenja na modul elastičnosti zrna soje. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 1-2, str. 30-33
Tavakoli, H., Rajabipour, A., Mohtasebi, S., S. (2009) Moisture-dependent some engineering properties of soybean grains. Agricultural Engineering International: the CIGRE journal, Manuscript 1110. vol. XI, Iran
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka