Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 25  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 14, br. 3, str. 163-167
Uticaj vlažnosti na fizičke osobine semena soje
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresavelimir.loncarevic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: fizičke osobine zrna; mehaničke osobine zrna; vlažnost zrna; modul elastičnosti
Sažetak
Cilj istraživanja je utvrđivanje zavisnosti fizičkih osobina od vlažnosti semena soje. Ispitivanje je obavljeno za sorte Balkan i Sava. Izmerene su sledeće fizičke osobine: dimenzije, ekvivalentni prečnik, sferičnost, gustina zrna, nasipna masa, koeficijent trenja, dinamički ugao nasipanja, zapremina zrna i mehaničke osobine. Vlažnost semena soje bila je u rasponu od 8 do 20%. U ovom radu daju se preliminarni rezultati iz prve godine istraživanja. Uočeno je da većina fizičkih osobina semena zavisi od vlažnosti u izmerenom dijapazonu. Kao što je iz literature poznato deformisanjem semena (zrna) soje mogu nastupiti dva slučaja. Kod suvog semena krajnji ishod je drobljenje zrna, a kod vlažnijeg dolazi do gnječenja. Daju se preliminarne vrednosti sila loma kod slučaja drobljenja zrna i analizira se promena modula elastičnosti.
Reference
Altuntas, E., Yildiz, M. (2007) Effect of moisture content on some physical and mechanical properties of faba bean (Vicia faba L.) grains. Journal of Food Engineering, 78(1): 174-183
Babić, L., Babić, M. (2000) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Babić, L., Babić, M., Turan, J., Lazić, V. (2001) Uticaj sušenja na uslovni sekantni modul elastičnosti zrna soje. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 5, br. 1-2, str. 3-6
Babić, M., Babić, L. (2007) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja
Babić, M., Turan, J., Babić, L., Lazić, V., Molnar, V., Zarić, B. (2000) Uticaj tehnologije sušenja i skladištenja na mehaničke osobine soje. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 4, br. 3-4, str. 57-59
Đukanović, L., Biserčić, D., Pošarac, G., Sabovljević, R. (2008) Ujednačavanje fizioloških osobina hibridnog semena kukuruza po osnovi oblika i veličine. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 4, str. 225-228
Gupta, R.K., Das, S.K. (2000) Fracture resistance of sunflower seed and kernel to compressive loading. Journal of Food Engineering, India, 46, 1-8
Hrustić, M., Miladinović, J. (1998) Morfologija i faze razvoja. u: Soja, zbornik radova, Beograd: CTP Astrodesign, str. 9-24
Kibar, H., Ozoturk, T. (2008) Physical and mechanical properties of soybean. Kurupelit-Samsun: Department of Agricultural Structures and Irrigation, Faculty of Agriculture, University of Ondokuz Mayis
Mohsenin, N. (1980) Structure, physical characteristics and mechanical properties of plant and animal materials. New York: Gordon and Breach Press
Pavkov, I., Babić, L. (2003) Uticaj transportnih sredstava na pojavu loma zrna soje u skladištima. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 1-2, str. 42-44
Ražnjević, K. (1975) Termodinamičke tablice. Zagreb: Školska knjiga
Saiedirad, M.H., Tabatabaeefar, A., Borghei, A., Mirsalehi, M., Badii, F., Ghasemi, V.M. (2008) Effects of moisture content, seed size, loading rate and seed orientation on force and energy required for fracturing cumin seed (Cuminum cyminum Linn) under quasi-static loading. Journal of Food Engineering, Iran, 86, 565-572
Yalcin, I., Ozarslan, C. (2004) Physical Properties of Vetch Seed. Biosystems Engineering, University of Adnan Menderes, Aydin, 88, 4, 507-512
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka