Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Tumačenje Hantingtonove teze o sukobu civilizacija kao plemenskom sukobu globalnih razmera
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

e-adresahorus1@mts.rs
Ključne reči: Kultura; civilizacija; sukob; granica; pleme
Sažetak
Autor je u ovom radu pristupio tumačenju Hantingtonove misli da je sukob civilizacija plemenski sukob globalnih razmera.U prvom tumačenju sukoba, civilizaciju razumevamo kao pleme u sukobu sa drugim plemenom, dok se uzajamno percipiraju kao varvarska, odričući jedna drugoj civilizacijski identitet. U Drugom tumačenju, sukob civilizacija shvatamo kao sukob postmodernih imigrantskih grupa (plemena) sa dominantnom kulturom domicilnog stanovništva unutar jedne države. U dobu sveopšteg sukoba uočavamo Hantingtonov pesimistički pogled na društveni svet i privremenog čoveka koga smo okarakterisali kao sintezu useljenika, iseljenika i stranca, kao svojevrsnu personifikaciju duha vremena postmodernog dvadeset prvog veka.
Reference
Bžežinski, Z. (1999) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Divjak, S. (2006) Problem identiteta - kulturno, etničko, nacionalno i individualno. Beograd: Službeni glasnik
Hantingnton, C.P. (2007) Tko smo mi. Zagreb: Izvori
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Huntington, S., Wolfe, A. (2004) Creedal passions. Foreign Affaires, September/October, http://www.foreignaffairs.com/articles/60105/samuel-p-huntington-and-alan-wolfe/creedal-passions
Huntington, S.P., Nelson, J.M. (1984) No easy choice: Political participation in developing countries. Harvard: University Press
Huntington, S.P. (1981) American politics: The promise of disharmony. Cambridge: The Belknap Press
Huntington, S.P. (1996) Political order in changing societies. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Kozer, L. (2007) Funkcije društvenog sukoba ispitivanje - koncepta društvenog sukoba i njegove upotrebe u empirijskim sociološkim istraživanjima. Novi Sad: Mediterran publishing
Milinković, B. (1997) Nacionalne manjine. Beograd: Klio
Pavlović, S.K. (2004) Srbija - istorija iza imena. Beograd: Clio
Sleeper, J. (2005) Review of Samuel's Huntington 'Who are we: The challenges to America's national identity'. http://hnn.us/article/4987, (15.12.2015)
Subotić, M. (2007) Na drugi pogled - prilog studijama nacionalizma. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Šestov, L. (1990) Atina i Jerusalim. Budva: Mediteran
Tacit, K. (1970) Anali. Beograd: Srpska književna zadruga
Todorov, C. (2010) Strah od varvara - s one strane sudara civilizacija. Loznica: Karpos
Tojnbi, A. (2002) Proučavanje istorije. Beograd: Službeni list
Xepodot (2005) Herodotova istorija. Beograd: Depeta
Zanini, P. (2002) Značenje granica - prirodna, istorijska i duhovna određenja. Beograd: Klio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-10807
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0