Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 58, br. 2, str. 131-150
Ključni rizici za korupciju u javnim nabavkama i protiv mere u pravnom okviru Republike Srbije
aNarodna banka Srbije
bJKP 'Beogradske elektrane', Centar za menadžment nabavki

e-adresatanjevicn@gmail.com, mspiler@cmn.rs
Ključne reči: korupcija; javne nabavke; zakonodavstvo; Uprava za javne nabavke; Republika Srbija
Sažetak
Javne nabavke su, po svojoj suštini, razvojno pitanje od velikog značaja za svaku zemlju, a proces evropskih integracija Republike Srbije podrazumeva potrebu usaglašavanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti i punu primenu na svim nivoima. S druge strane, javne nabavke su identifikovane kao oblast u kojoj je korupcija široko rasprostranjena, zbog čega je, između ostalog, smanjivanje neregularnosti u sistemu javnih nabavki jedan od strateških ciljeva reforme javnih nabavki u Republici Srbiji. Imajući sve to u vidu, u radu su prikazana osnovna obeležja korupcije u javnim nabavkama, odnosno ključna razlika između korupcije u ja- vnim nabavkama i korupcije u ostalim segmentima i oblastima društva. Takođe, s obzirom na to da do korupcije u javnim nabavkama može doći u raznim fazama postupka javne nabavke i u raznim vidovima, posebna pažnja posvećena je analizi ključnih rizika za korupciju u ovoj oblasti, kao i značaju primene mera za suzbijanje korupcije koje treba da prožimaju sve faze procesa javne nabavke : planiranje, sprovođenje postupka javne nabavke i izvršenje ugovora. Najzad, analizirana su i nova normativna rešenja u našoj zemlji sa namerom da se pojasni u kom pravcu ona reformišu ovu oblast, kao i gde i dalje postoje nedostaci koji utiču na rizike za korupciju, a sve sa ciljem da se utvrdi u kom smeru je moguće unaprediti antikoruptivne mehanizme.
Reference
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
*** (2012-2015) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015
*** (2008) Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 97
*** (2014) Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji u periodu 2014-2018. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 122
*** (2015) Strategija istraga finansijskog kriminala za period 2015-2016. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43
Ćirić, J. (2015) Idealni zakoni i nesavesni pravnici. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 55-69
Jovanović, P. (2011) Anatomija korupcije. Beograd: Transparency International
Miljić, T. (2016) Otkrivanje i sprečavanje korupcije u javnim nabavkama. http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/07/Tomo-Miljic MNE.pdf, 17.7.2016
Mrvić-Petrović, N. (2013) Sukob interesa kao neetično ponašanje. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 1, str. 5-16
Muk, S., Marović, J., Popović, M., Tepavčević, N., Sošić, M. (2012) Korupcija i javne nabavke u Crnoj Gori. Podgorica: Institut Alternativa
Ninčić, Ž. (2011) Korupcija i reagovanje države. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 125-147
Pejović, D., Nenadić, N. (2014) Analiza dužnosti Uprave za javne nabavke i utvrđivanje slabosti u radu Uprave i sistema javnih nabavki s posebnim osvrtom na antikorupcijske aktivnosti. Beograd: Transparentnost Srbija
Republički zavod za statistiku (2016) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji u 2015. godini. Saopštenje, br. 189, 15.7.2016, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/19/05/SK12_189-srb-punoletni-2015.pdf
Republički zavod za statistiku (2015) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji u 2014. godini. Bilten, br. 603; http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/97/00/SB_603_Pnoletni_ucinioci_KD_2014.pdf
Šabić, D. (2015) Rizici za pojavu korupcije u Zakonu o javnim nabavkama Republike Srbije. Reformator, br. 3, str. 6-7
Šoškić, N. (2004) Oblici i načini suprostavljanja korupciji. Beograd: Akademska štampa
Šuput, J. (2012) Interna finansijska kontrola u prevenciji krivičnog dela nenamenskog trošenja budžetskih sredstava. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 153-163
Tanjević, N. (2012) Privredni kriminal u uslovima ekonomske tranzicije. Beograd: Institut za uporedno pravo
Transparentnost Srbija (2013) Funkcionalni sistem za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u Srbiji. 18.7.2016, http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/inicijative-i-analize-tsa2014
Uprava za javne nabavke (2016) Izvešaj o javnim nabavkama u RS za period 1.1.2015-31.12.2015. http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestajiujn, 18.7.2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1602131T
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka