Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 1, str. 195-213
Osobenosti poreskog sistema Republike Kipar
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije
cBeogradska poslovna škola
Ključne reči: porez; poreski sistem; Republika Kipar
Sažetak
Da bi država, u okviru nesmetanog funkcionisanja, izvršavala brojne zadatke, među kojima je i zadovoljenje javnih potreba, neophodno je postojanje odgovarajućih materijalnih sredstava. To podrazumeva da obavljanje državnih funkcija zahteva kompleksnost, za koju su potrebni izvesni javni prihodi. Oni se mogu definisati kao transakcije koje povećavaju neto imovinu države na svim nivoima lokalne vlasti. Jedan od oblika javnih prihoda su i porezi. Značajne promene poreskog sistema Republike Kipar, nakon pristupanja Evropskoj uniji, predmet su ovog istraživanja.
Reference
*** Consolidated accounts of central Government and administered funds on a cash basis. Ministry of Finance of Cyprus-Budgets and Fiscal Control Directorate
*** (2013) Tax facts 2013. Cyprus: Deloitte - Tax Services, May
*** (2014) Driving the change: Cyprus pushes for economic growth. World Finance, Tax Wealth Management, January
*** (2004) IBFD tax travel companions. u: The EU Accession States Tax Memo, IBFD International Bureau of Fiscal Documentations Publications BU
*** (2014) Tax fact & figures 2014: Cyprus (The tax system in Cyprus). PwC Cyprus, January
Alderman, L. (2014) Russians return to Cyprus: A favourite tax heaven. New York Times, feb. 17
Hitris, T. (1998) European Union economics. London: Prentice Hall
Komazec, S.V., Ristić, Ž.L., Vučičević, S. (1993) Finansijska ekonomija. Beograd: Savremena administracija
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd: Savremena administracija
Popović, D. (2014) Poresko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
Rowan, P., Armstrong, S. (2011) Cyprus & The European Union: A case study
Stiglic, D.E. (2013) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1601195S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci