Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 55, br. 7-9, str. 331-352
Usluga omogućavanja pristupa internetu putem bežične lokalne mreže i odgovornost za povredu autorskog i srodnih prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: autorsko pravo; srodna prava; bežične lokalne mreže; odgovornost za povredu autorskog i srodnih prava; Internet
Sažetak
Rad je posvećen analizi pitanja odgovornosti pružalaca usluge omogućavanja pristupa Internetu putem bežične lokalne mreže za povrede autorskog i srodnih prava koje su učinjene korišćenjem predmetne usluge. Najpre se razmatra da li i pod kojim uslovima usluga operatora bežičnih lokalnih mreža može predstavljati povredu autorskog i srodnih prava. Potom se ispituje mogućnost operatora bežičnih lokalnih mreža da se pozovu na ograničenje odgovornosti pružalaca usluga običnog prenosa informacija, kao i domašaj tog ograničenja, s naročitim osvrtom na odluku Suda pravde Evropske unije u predmetu Mc Fadden. Posebno se posmatra stav Suda pravde Evropske unije prema komese operatorima bežičnih lokalnih mreža, uprkos ograničenju odgovornosti, može sudskim putem narediti preduzimanje mere zaštite od povreda autorskog i srodnih prava koja se sastoji od uvođenja lozinke za pristup mreži, s tim da se takva lozinka može otkriti samo licima čiji je identitet poznat. Poruka rada je da prilikom utvrđivanja odgovornosti i nalaganja operatorima bežičnih lokalnih mreža da preduzmu mere zaštite od povreda autorskog i srodnih prava treba voditi računa o zaštićenim interesima operatora i korisnika Interneta, a ne samo o zaštiti prava intelektualne svojine, te težiti uspostavljanju pravedne ravnoteže ovih sukobljenih interesa.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka