Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:45

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 11, br. 1, str. 29-37
Značaj i uloga Centralne banke u kreiranju zdrave monetarne i investicione politike
Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć u Leposaviću
Sažetak
U radu se polazi od traženja odgovora na pitanje kakvu bi monetarnu politiku centralna banka trebalo da vodi u novim tržišnim uslovima i da centralna banka kao ključna monetarna institucija mora obezbediti kredibilitet monetarne politike, što je posebno značajno tokom makroekenomske stabilizacije. Da bi kreatori monetarne politike mogli da odgovore na pitanje kakvu monetarnu politiku da sprovode, neophodno je da znaju i efekte monetarne politike na ekonomsku aktivnost, pre svega inevesticionu aktivnost i vreme u kome se oni mogu javiti. Poseban status i ovlašćenja omogućuju centralnoj banci da kontroliše monetarna kretanja, da drži i rukuje deviznim rezervama, da drži obavezne rezerve banaka, da upravlja državnim dugom, da je kreditor bankarskog sistema poslednje instance, da se stara o likvidnosti bankarskog sistema, i zbog toga je centralna banka postala odgovorna za funkcionisanje ukupnog finansijskog tržišta, posebno novčanog tržišta. Centralna banka direktno ili indirektno utiče na najvažnija zbivanja na finansijskim tržištima, finansijskom sistemu, ali i šire - na celokupnu privredu jedne zemlje. Da bi se uopšte sagledao uticaj finansijskog tržišta na monetarnu i investicionu politiku, treba prvo poci od uloge centralne banke na finansijskom tržištu, a sa druge strane analizirati instrumente i institucije finansijskog tržišta.
Reference
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2003) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Erić, D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Čigoja štampa
Jeremić, Z. (2011) Finansijska tržišta. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jovanović-Gavrilović, P.R. (2001) Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd: Ekonomski fakultet
Kovač, O.I. (2003) Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Kozarić, K. (2007) Modeli monetarne politike sa osvrtom na valutni odbor Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Centralna banka BiH
Krstić, B.Ž. (2003) Bankarstvo. Niš: Ekonomski fakultet
Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2009) Međunarodna ekonomija - teorija i politika. Beograd: Data status
Mishkin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Ristić, Ž., Komazec, S., Ristić, K. (2010) Međunarodno bankarstvo i institucionalni investitori. Beograd
Simović, M. (2000) Monetarne i javne finansije. Priština: Ekonomski fakultet
Stakić, B. (2012) Međunarodne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ekonsig1601029S
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci