Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 1, str. 95-109
Uloga sportskog događaja u kreiranju turističke ponude Vrnjačke Banje
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresaelgibe@icloud.com, marija.lakicevic@kg.ac.rs, danijela.durkalic@kg.ac.rs
Sažetak
Turizam ima veliki i rastući značaj za globalnu ekonomiju, naročito za ekonomije država u razvoju. On predstavlja vodeću privrednu granu u mnogim zemljama i to potvrđuju prihodi koje one ostvaruju. Međutim, sve se više ističe turizam događaja i veoma veliki broj putovanja proisteklih iz zadovoljstva, a koja su povezana sa određenim događajem. Turizmu se pridaje veliki značaj, ali i očekivanja turista su sve veća, kao i njihova želja za specifičnim doživljajima. Na taj način doprinose atraktivnosti i privlačenju turista u određena mesta koja možda nikada ne bi posetili. Takođe, utiču na produžetak boravka u destinaciji i doprinose kreiranju imidža određenog mesta čime obogaćuju turistički doživljaj. Značajnost održavanja sportskih manifestacija ogleda se u činjenici da one mogu uticati na turističku ponudu destinacije. Predmet rada je sagledavanje doprinosa pri organizovanju i održavanju manifestacije borilačkih veština na turističku ponudu lokalne zajednice. Cilj rada jeste da ukaže da domaća potrošnja koja se ostvaruje pri organizovanju jednog ovakvog događaja predstavlja sigurne prihode destinacije.
Reference
Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29(3): 403-428
Hall, C.M. (1992) Hallmark Tourist Events: Impacts, Management and Planning. London: Belhaven Press
Horne, J. (2007) The four 'knowns' of sports mega-events. Leisure studies, No.26, Volume 1, p. 81-96
Kostić, S. (2016) Modeli planiranja sportskih događaja. u: Menadžmenti sport, Zbornik radova, XI Međunarodna naučna konferencija: Management, Sport, Olympism, Beograd, 89
Matthew, D. (2008) Special Event Production. Burlington: Elsevier
Ožegović, S. (1979) Turističke manifestacije. Turizmologija, Zbornik stručnih i naučnih radova, Beograd, br.10, str. 49-56
Petrović, L., Životić, D. (2013) Uloga i značaj lokalne zajednice za razvoj sporta. u: Menadžment u sportu, IX Međunarodna konferencija, Zbornik radova, 1, str. 218
Siegfried, J., Zimbalist, A. (2000) The economics of sports facilities and their communities. Journal of Economic Perspectives, 14(3): 95-114
Stokar, Ž. (2006) Menadžment događaja. Beograd: Kum
Stone, M., Petrick, J. (2016) Site Selection Factors for Youth Sport Tournaments. u: Tourism Travel and Research Association: Advancing Tourism Research Globally, 2012 TTRA International conference, p. 17, http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1813&context=ttra (10.09.2017
Wagen, L.V., Carlos, B. (2008) Event management - Upravljanje dogadjajima, Za turisticka, kulturna, poslovna, i sportska dogadjanja. Zagreb: Mate
Warner, S., Dixon, M. (2016) Connecting it all: Creating Community in Sport and Entertainment. Sport & Entertainment Review, 2 (20) p. 45-50, http://thescholarship.ecu.edu/bitstream/handle/10342/6063/warner%20 dixon%202016%20connecting%20it%20all.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10.10.2017
Włodarczyk, B. (2016) Łódź as an Arena of Grand Sports Events: Selected Examples. Turyzm, 26(1): 49-59
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1901095P
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
Creative Commons License 4.0