Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 38  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 1, str. 44-54
Mogućnosti suzbijanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.)
aInstitut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresaherbolozi@gmail.com
Ključne reči: ambrozija; suzbijanje; agrotehnika; herbicidi; biološke mere suzbijanja
Sažetak
Osnovni cilj programa suzbijanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) je smanjivanje njene populacije iz godine u godinu i dovođenje njene brojnosti ispod praga štetnosti. Smatra se da je potreban period od pet godina perma- nentnog suzbijanja ambrozije da bi se dobili vidni efekti u smanjenju brojnosti ove vrste na jednom terenu. Za suzbijanje ambrozije koriste se administrativne, agrotehničke, mehaničke, hemijske i biološke mere. U zavisnosti od vrste useva postoji veliki izbor herbicida kojima se ova korovska vrsta uspešno može suzbijati: glifosat, izoksaflutol, acetohlor + izoksaflutol, izoksaflutol + terbutilazin, dikamba, fluroksipir, bentazon + dikamba, prosulfuron, foramsulfuron + jodosulfuron-metil-Na, topramezon, topramezon + dikamba, tritosulfuron + dikamba, triasulfuron + dikamba, S-metolahlor+mezotrion+terbutilazin, laktofen, fomesafen, klopiralid, klopiralid + fenmedifam + desmedifam, triflusulfuron + fenmedifam + desmedifam + klopiralid i dr.
Reference
Arsenijević, M., Petrović, T., Lević, J. (1996) Korovi Ambrosia artemisiifolia, xanthium italicum i X. strumarium, domaćini parazita Plasmopara halstedii i Puccinia xanthii. u: V Kongres o korovima. Banja Koviljača, Zbornik radova, 662-674
Bohar, G., Kiss, L. (1999) First report of Sderotinia sderotiourum on common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in Europe. Plant Disease, vol. 83, br. 3, 302
Igrc, J. (1987) Proučavanje zlatice zygogramma suturalis fabricius (coleoptera: Chrisomelidae) potencijalnog agensa biološkog suzbijanja korova ambrosia artemisifolia l. Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti, Doktorska disertacija
Igrc, J., Maceljski, M., Balarin, I. (1984) Mogućnost biološkog suzbijanja limundžika (Ambrosia artemisiifolia L). u: II Kongres o korovima, Osijek, 265-274
Janjić, V. (1999) Suzbijanje korova na nepoljoprivrednim površinama. u: Jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja (IV), Zlatibor
Janjić, V., Mitrić, S. (2004) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu. Banja Luka: Univerzitet
Janjić, V., Vrbničanin, S., ur. (2007) Ambrozija. Beograd: Herbološko društvo Srbije
Janjić, V.R. (2000) Značaj ruderalne akvatične flore i potreba za njenim suzbijanjem. u: Kongres o korovima (VI), Banja Koviljača, zbornik radova, str. 40-51
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D., Orbović, B. (2002) Control of weeds and Orobanche cernua in imidazolinone-resistant sunflower. u: Simpozijum o zaštiti bilja i savetovanje o primeni pesticida (XII), Zlatibor, 84
Niekamp, J.W., Johnson, W.G. (2001) Weed management with sulfentrazone and flumioxazin in no-tillage soybean (Glycine max). Crop Protection, 20(3), 215-220
Petanović, R., Klokočar-Šmit, Z., Spasić, R. (2000) Biološka borba protiv korova - strategije, iskustva, aktuelni pravci i regulative. u: VI kongres korovima, Banja Koviljača, Zbornik radova, str. 69-108
Petrović, T. (1997) Parazitska mikroflora kukuruza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarski rad
Reznik, S.Ya., Belokobyl'skiy, S.A., Lobanov, A.L. (1994) Weed and herbivorous insect population densites at the broad spatial scale: Ambrosia artemisiifolia L. and Zigogramma saturalis F. (Col. Chrysomelidae). Journal of Applied Entomology, 118(1-5): 1-9
Sheppard, W.A., Shaw, H.R., Sforza, R. (2006) Top 20 environmental weeds for classical biological control in Europe: A review of opportunities, regulations and other barriers to adoption. Weed Research, 46(2): 93
Taylor, J.B., Loux, M.M., Harrison, S.K., Regnier, E. (2002) Response of ALSResistant Common Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) and Giant Ragweed (Ambrosia trifida) to ALSInhibiting and Alternative Herbicides. Weed Technology, 16(4): 815-825
Tošev, M. (2002) Značaj i suzbijanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) u regionu Sombora. Biljni lekar, vanredni broj 114-117
Vajna, L. (2002) Downy mildew epidemic on common ragweed in Hungary caused by Plasmo-para halstedii. Plant Pathology, 51, 809
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci