Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 38  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 123-129
Uticaj protektanta ciprosulfamida na selektivnost izoksaflutola prema inbred linijama kukuruza
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamalidza@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: ciprosulfamid; herbicid; inbred linije; izoksaflutol; kukuruz; protektant
Sažetak
U poljskim ogledima tokom 2008. i 2009. ispitivana je osetljivost inbred linija kukuruza prema herbicidu izoksaflutolu i uticaj protektanta ciprosulfamida na povećanje njegove selektivnosti. Selektivnost izoksaflutola prema inbred linijama kukuruza zavisila je od genotipa, primenjene količine herbicida, primene protektanta i vremenskih uslova. U 2008. većina inbred linija ispoljila je osetljivost prema izoksaflutolu primenjenom posle setve a pre nicanja u količini 192 g ha-1. Slabija fitotoksičnost izoksaflutola utvrđena je u 2009, a u obe godine najosetljivije su bile linije kokičara 23 k NS i 24 k NS. Zajednička primena izoksaflutola i protektanta ciprosulfamida nije izazvala značajnu fitotoksičnost, smanjenje visine biljaka ni prinosa zrna kod većine ispitivanih linija, uključujući i pojedine genotipove osetljive prema izoksaflutolu. Ciprosulfamid je značajno doprineo povećanju selektivnosti izoksaflutola, što ukazuje na mogućnost primene ove kombinacije u proizvodnji većine ispitivanih inbred linija.
Reference
Bhowmik, P.C., Kushwaha, S., Mitra, S. (1999) Response of various weed species and corn (Zea mays) to RPA 201772. Weed Technology, 13(3), 504-509
Davies, J. (2001) Herbicide safeners: Commercial products and tools for agrochemical research. Pesticide Outlook, 10-15
Gail, A., Wicks, G.A., Knezevic, S.Z., Bernards, M., Wilson, R.G., Klein, R.N., Martin, A.R. (2007) Effect of Planting Depth and Isoxaflutole Rate on Corn Injury in Nebraska. Weed Technology, 21: 642-646
Janjić, V., Elezović, I. (2008) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije, 451
Knezevic, S.Z., Sikkema, P.H., Tardif, F., Hamill, A.S., Chandler, K., Swanton, C.J. (1998) Biologically effective dose and selectivity of RPA 201772 for preemergence weed control in corn (Zea mays). Weed Technology, 12(4), 670-676
Nelson, E.A., Penner, D. (2006) Reduction of Isoxaflutole Injury to Corn (Zea mays) with Herbicide Safeners and Water-Repellent Adjuvants. Weed Technology, 20(4): 999
O'Sullivan, J., Thomas, R.J., Sikkema, P. (2001) Sweet Corn (Zea mays) Cultivar Sensitivity to RPA 201772. Weed Technology, 15(2): 332
Pallett, K.E., Little, J.P., Sheekey, M., Veerasekaran, P. (1998) The mode of action of RPA 201772 I. Physiological effects, metabolism, and selectivity. Pesticide Biochemistry and Physiology, 62(2): 113
Simmons, J.T., Kells, J.J. (2003) Variation and inheritance of isoxaflutole tolerance in corn (Zea mays). Weed Technology, 17(1), 177-180
Sprague, C.L., Kells, J.J., Penner, D. (1999) Weed control and corn (Zea mays) tolerance from soil-applied RPA 201772. Weed Technology, 13: 713-725
Sprague, C.L., Penner, D., Kells, J.J. (1999) Physiological basis for tolerance of four Zea mays hybrids to RPA 201772. Weed Science, 47: 631-635
Sprague, C.L., Penner, D., Kells, J.J. (1999) Enhancing the margin of selectivity of RPA 201772 in Zea mays with antidotes. Weed Science, 47(5), 492-497
Steckel, L.E., Simmons, W.F., Sprague, C.L. (2003) Soil factor effects on tolerance of two corn (Zea mays) hybrids to isoxaflutole plus flufenacet. Weed Technology, 17(3), 599-604
Stefanović, L., Šinžar, B., Stanojević, M. (2000) Primena herbicida u usevu semenskog kukuruza - mogućnosti i ograničenja. Acta biologica jugoslavica, Serija G, 9: 85-101
van Wychen, L.R., Harvey, R.G., Rabaey, T.L., Bach, D.J. (1999) Tolerance of Sweet corn (Zea mays) Hybrids to RPA 201772. Weed Technology, 13, str. 221-226
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.