Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 16, br. 4, str. 45-59
Interesi manjinskih akcionara pri konsolidovanju finansijskih izveštaja
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
bBeogradska poslovna škola

e-adresabojanavuk@ef.uns.ac.rs, office@euaudit.com
Sažetak
Konsolidovani finansijski izveštaji namenjeni su prezentaciji informacija o poslovanju grupe preduzeća kao jedinstvenog izveštajnog ekonomskog entiteta. Imajući u vidu cilj konsolidovanja finansijskih izveštaja, u radu je prezentovana geneza teorijskih okvira konsolidovanja i zahtevi normativnog regulatornog okvira. Konsolidovanju finansijskih izveštaja pristupilo se iz perspektive manjinskih akcionara, te su razmatrana njihova obeležja, tretman i priznavanje interesa. Iscrpna analiza značaja i zakonomernosti u dinamici poslovanja manjinskih akcionara zahteva sveobuhvatniji uvid u faktore, okolnosti i specifičnosti imanentne poslovanju svake grupe preduzeća ponaosob.
Reference
Chen, M.L., Chen, R.D. (2009) Economic Entity Theory. Journal of Finance & Accountancy, 61-68
Colley, J.R., Volkan, A.G. (1988) Business combinations: Goodwill and push-down accounting. New York State Society of CPA's, 74-76
Davis, M., Largay, J. (2008) Consolidated Financial Statements. Journal of Finance and Accountancy Consolidation Theories, 26-31
Epstein, B., Jermakowicz, E. (2010) IFRS: Interpretation and application of international financial reporting standards. New Jersey: John Wiley & Sons
Financial Accounting Standards Board (2014) FASB 160-noncontrolling interests in consolidated financial statements. http://www.securitization.net/pdf/EY/FASB160_12Dec07.pdf, 24. septembra 2014
Gallimberti, C., Marra, A., Prencipe, A. (2013) Preparing and Understanding Consolidated Financial Statements under IFRS. Milano: McGraw-Hill Education
International Accounting Standards Board (2014) IFRS 3-business combinations. http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3, 25. oktobar 2014
Smith, P., Saemann, G. (2007) Implications of the Joint FASB and IASB Proposal on Accounting for Business Combinations. CPA Journal, 16-21
Vuković, B., Andrić, M. (2014) Analiza uspešnosti grupe preduzeća na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja. u: 9. Kongres računovođa i revizora Crne Gore - Računovodstvena profesija u funkciji stvaranja poslovnog ambijenta za napredak preduzeća i smanjenje kreditnog rizika, 7-22
Vuković, B. (2013) Metodološki aspekti sastavljanja konsolidovanog bilansa. u: XVII Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Zbornik radova, 509-526
Vuković, B., Mijić, K. (2013) Regulatorni okvir finansijskog izveštavanja grupe preduzeća # Regulatory framework of financial reporting for group of companies. Računovodstvo, vol. 57, br. 5-6, str. 3-12
Wendell, P. (2008) Revised business combination accounting. u: SEC Accounting Report 20-45
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1404045V
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka