Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 1, str. 102-115
Kratak osvrt na računske metode korišćene u analizi čvrstoće struktura letelica
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd
bInstitut Goša, Beograd
cGradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Beograd

e-adresas.maksimovic@mts.rs, ivanavvasovic@gmail.com, kmaksimovic@mts.rs
Projekat:
Integritet opreme pod pritiskom pri istovremenom delovanju zamarajućeg opterećenja i temperature (MPNTR - 35011)
Naučno-tehnološka podrška unapređenju bezbednosti specijalnih drumskih i šinskih vozila (MPNTR - 35045)

Ključne reči: letelice; zamor; računske metode; CFD; procena zamornog veka
Sažetak
Primarna pažnja našeg istraživanja tokom poslednjih deset godina bila je usmerena na razvoj računskih metoda i odgovarajućih softvera za analize čvrstoće letelica poput aviona, helikoptera i bespilotnih letelica. U ovim istraživanjima razvijene su kompletne računske metode/procedure i odgovarajući softveri za računske procene ukupnog zamornog veka (kako do pojave inicijalnih oštećenja tako i tokom širenja prskotine u kritičnim zonama) pod dejstvom opšteg spektra opterećenja. Da bi se obezbedile efikasne i ekonomične proračunske procedure za procene zamornog veka metalnih komponenti korišćene su iste niskociklične zamorne karakteristike materijala u procenama veka, kako do pojave inicijalnih oštećenja kao i za analize preostalog veka strukture u prisustvu inicijalnih oštećenja u kritičnim zonama. Razvijene proračunske metode i odgovarajući softveri su verifikovani kroz sopstvene eksperimente. Većina ovih metoda/procedura i softvera su primenjene za produženje životnog veka struktura letelica, kako onih u zemlji tako i onih koje su u eksploataciji u inostranstvu. Važan aspekt pri projektovanju i produženju veka strukture letelica predstavlja precizno određivanje opterećenja. Za tu svrhu se po pravilu koriste CFD numeričke simulacije. Posebno je važno precizno određivanje opterećenja lopatica glavnog i repnog rotora helikoptera. U ovim slučajevima primena CFD numeričkih simulacija je nezaobilazna.
Reference
Boljanović, S., Maksimović, S., Djurić, M. (2016) Fatigue strength assessment of initial semi-elliptical cracks located at a hole. International Journal of Fatigue, 92: 548-556
Brislow, J.W. (1985) Structural Integrity of Helicopters in Relation to their Airworthness. Int. Journal of Aviation Safety
Chung, T.J. (2002) Computational Fluid Dynamic. Cambridge University Press
Edwards, K.L., Davenport, C. (2006) Materials for rotationally dynamic components: rationale for higher performance rotor-blade design. Materials & Design, 27(1): 31-35
Fielding, J.P. (1999) Introduction to Aircraft Design. Cambridge: Cambridge University Press
Maksimovic, S., Kozic, M., Stetic-Kozic, S., Maksimović, K., Vasović, I., Maksimovic, M. (2014) Determination of Load Distributions on Main Helicopter Rotor Blades and Strength Analysis of Its Structural Components. Journal of Aerospace Engineering, 27(6): 04014032
Maksimović, K., Đurić, M., Janković, M. (2011) Procena preostalog veka elemenata konstrukcija sa inicijalnim oštećenjima pri opštem spektru opterećenja. Scientific Technical Review, vol. 61, br. 2, str. 16-23
Maksimović, S. (2012) Computation methods in residual fatigue life estimations of structural components using strain energy density method. Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, vol. 6, br. 1, str. 74-82
Maksimović, S., Vasović, I., Maksimović, M., Đurić, M. (2013) Improved computation method to fatigue and fracture mechanics analysis of aircraft structures. u: Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, Serbia, pp 335-340
Maksimović, S. (2005) Procena veka elemenata avionskih konstrukcija. Scientific Technical Review, vol. 55, br. 1, str. 15-22
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/jsscm1601102M
objavljen u SCIndeksu: 25.03.2017.

Povezani članci