Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 15  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 16, br. 3, str. 11-16
Model kvaliteta logističkog procesa
aUniverzitet Union, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, Srbija
bVisoka tehnička mašinska škola strukovnih studija, Trstenik
Ključne reči: model; logistički proces; kvalitet
Sažetak
Kvalitet logističkih procesa predstavlja važnu odrednicu kvaliteta poslovnog sistema. Zato se istraživanjima u ovoj oblasti poklanja sve više pažnje. Procesni model opisan u ovom istraživanju predstavlja originalnu naučnu metodologije koja logistički proces tretira kroz devet logističkih modula kvaliteta, prateći tok materijala i informacija kroz proces od ulaza ka izlazu. Prikazani model razvijen je na primeru pekarske industrije a može poslužiti kao podloga za rešavanje logističkih problema i u drugim oblastima, posmatrajući logistiku kao specifičnu funkciju u okviru tehničkih, organizacionih, društvenih i drugih sistema. Ovaj model pored svoje formalno matematičke interpretacije ima i heurističku dimenziju kako u istraživačkom tako i u teoretskom domenu.
Reference
Arsovski, S., Lazić, M. (2008) Vodič za inženjere kvaliteta. Kragujevac: Mašinski fakultet
Arsovski, S. (2002) Menadžment ekonomikom kvaliteta. Kragujevac: Mašinski fakultet
Arsovski, S. (2006) Menadžment procesima. Kragujevac: Mašinski fakultet
Marić, A., Đorđević, Lj., Arsovski, S. (2008) Quality analysis techniques and logistics in technological systems. u: 'Research and development in mechanical industry'- RaDMI, 8th International Conference, Užice, Serbia and Montenegro, 14. -17. September 2008, Proceedings, Page 499-504
Marić, A. (2009) Unapređenje kvaliteta logističkih procesa u pekarskoj industriji. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment, doktorska disertacija
Marić, A., Arsovski, S., Đorđević, L. (2008) Logistički zadaci i kvalitet proizvoda u proizvodno poslovnim sistemima. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 173-178
Marković, G., Gašić, M., Marinković, Z., Savković, M. (2008) Metodologija izbora optimalne lokacije regionalnog logističkog centra. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 85-90
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka