Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2011, br. 32, str. 55-64
Metodološki pristup u određivanju lokacije deponije komunalnog čvrstog otpada - studija slučaja - regionalna deponija za Kolubarski region
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresabosko@iaus.ac.rs, igor@iaus.ac.rs, bozam@iaus.ac.rs
Projekat:
Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji (MPNTR - 36036)

Ključne reči: deponija; višekriterijumska evaluacija; GIS alati
Sažetak
U radu je prikazan metodološki pristup u određivanju lokacije regionalne deponije komunalnog čvrstog otpada. Početna faza u ovom pristupu zasniva se na definisanju eliminacionih kriterijuma i određivanju eliminacionih (neprihvatljivih) područja za lociranje deponije primenom GIS alata. Nakon toga se definišu kriterijumi koji se primenjuju u višekriterijumskoj evaluaciji potencijalno pogodnih lokacija i vrši njihovo grupisanje u težinske kategorije koje imaju određene specifične vrednosti - pondere. Množenjem pondera sa ocenom pojedinačnih kriterijuma dobijaju se kvantitativne vrednosti (ocene) pojedinačnih kriterijuma, čijim se prostim zbirom dobijaju konačne ocene potencijalnih lokacija. Ukoliko su dve ili više lokacija ocenjene približno istom ocenom, moguće je izvršiti dodatno vrednovanje po različitim scenarijima koje subjektima odlučivanja može da ukaže na prednosti i nedostatke primene svakog od navedenih scenarija. Rezultati istraživanja primenjeni su prilikom izbora lokacije regionalne deponije za jedanaest opština Kolubarskog regiona čime je istraživanje dobilo na aplikativnosti.
Reference
*** (2000) CORINE land cover. http://terrestrial.eionet.europa.eu/CLC2000
Brans, J.P., Vincke, P. (1984) Preference ranking organisation method for enrichment evaluations: The promitee method for multiple criteria decision making. Brussel: Centrum voor Statistiek en Oparatineel Onderzoek, Vrije Universiteit
Burrough, P.A., Mcdonnell, A.R. (1998) Principles of geographical information systems, spatial information systems and geostatistics. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Catalano, A., Zhang, M., Rice, J. (2006) The use of GIS manage, analyze, and visualize data collected during an investigation of a proposed landfill. http://gis.esri.com/library/
Higgs, G. (2006) Integrating multi-criteria techniques with geographical information systems in waste facility location to enhance public participation. Waste Management & Research, pp 105-117
Josimović, B., Ilić, M., Filipović, D. (2009) Planiranje upravljanja komunalnim otpadom. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Josimović, B., Krunić, N. (2008) Implementation of GIS in selection of locations for regional landfill in the Kolubara region. Spatium, br. 17-18, str. 72-77
Josimović, B., Maričić, T. (2007) Regionalni plan upravljanja komunalnim otpadom - metodološki pristup proceni strateških uticaja na životnu sredinu. Arhitektura i urbanizam, br. 20-21, str. 90-100
Margeta, J., Prskalo, G. (2006) Izbor lokacije za sanitarno odlagalište. Građevinar, vol. 58, br. 12
UK Department of the Environment (1991) Recycling. u: Waste Management Paper No. 28, London: HMSO
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/arhurb1132055J
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman