Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 24, br. 3, str. 216-225
Kratak vodič za prehospitalno zbrinjavanje akutne respiratorne insuficijencije
aGradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
bARS Medica, Beograd

e-adresasmchitna94@gmail.com
Sažetak
Akutna respiratorna insuficijencija (ARI) predstavlja po život opasno, hitno stanje u kojem usled neadekvatne disajne funkcije dolazi do hipoksemije i hiperkapnije. Kako je disanje, kao jedna od osnovnih vitalnih funkcija, uslovljeno međusobnom interakcijom više organa i organskih sistema i respiratorna insuficijencija može biti posledica različitih bolesti i patoloških stanja. Lekari hitne medicinske pomoći moraju biti osposobljeni za rano prepoznavanje, ranu primenu dijagnostičkih i terapijskih mera do i tokom transporta ovako teškog bolesnika u jedinicu intenzivne nege. U ovom radu su sistematično prikazani osnovni etiološki aspekti, klinička slika, ABCD pregled, postavljanje dijagnoze i načini prehospitalnog zbrinjavanja ARI.
Reference
Chatburn, R.L. (2010) Understanding mechanical ventilators. Expert Review of Respiratory Medicine, 4(6): 809-819
Dessardo, S. (2007) Akutna respiratorna insuficijencija u dječjoj dobi. Paediatr Croat, 51 (Supl 1): 32-35
Gavrilović, S. (2014) Akutna respiratorna insuficijencija. Respiron, 1: 35-38
Gvožđak, M., Tomljanović, B. (2011) Temeljni hitni medicinski postupci. Zagreb: Hrvatski zavod za hitnu medicine
Heffner, J.A. (2009) Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. Respiratory Care, 54 (2); 268-269; 4th ed
Nagorni-Obradović, Lj. (2002) Akutna respiratorna insuficijencija. u: Vučović D. [ur.] Urgentna medicina, Beograd: Obeležja, str. 738-742
o`Driscoll B, R., Howard, L.S., Davison, A.G. (2008) BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients. Thorax, 63(Supplement 6): vi1-vi68
Slavković, Z., Rondović, G. (2014) Indikacije za mehaničku ventilaciju i osnovna podela ventilatora. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 36, br. 1-2, str. 37-42
Stojković-Anđelković, A. (2006) u: Poskurica M. [ur.] Hitna stanja u medicini - pedijatrija, Kragujevac: Prizma, pp. 616-621
Trpković, S., Pavlović, A., Videnović, N., Karišik, M., Sabljak, V., Stevanović, K. (2014) Primena oksigenoterapije u vanbolničkim i bolničkim uslovima. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 36, br. 7-8, str. 459-467
Witting, M.D., Scharf, S.M. (2008) Diagnostic room-air pulse oximetry: effects of smoking, race, and sex. American Journal of Emergency Medicine, 26(2): 131-136
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/Halo1803216A
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2019.
Creative Commons License 4.0