Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 4, str. 1467-1485
Heterotopije, granice i moć - sociološki doprinos obnovi potisnutih tema
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

e-adresaladum@neobee.net
Projekat:
Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu (MPNTR - 179053)

Ključne reči: prostori; mesta; granice; heterotopije; moć
Sažetak
U ovom radu autor se bavi pitanjima i glavnim problemima obnove interesovanja za sociološko bavljenje prostorima, mestima i granicama. Naznačeni su glavni teorijski tokovi te obnove u rasponu od škole anala, neomarksizma i postmodernizma. Osnovna pretpostavka jeste da za sociologiju ne postoji nikakav jedinstveni i homogeni prostor, već podeljen i heterogen. U tom smislu, granice predstavljaju jednu od ključnih pretpostavki da se prostor pojavi i kao heterogen i kao društveno proizveden. Posebna pažnja posvećena je pojmu heterotopije (drugim mestima/mestima drugih) kao onim prostorima i mestima koji proizvode drugog u odnosu na poredak svakodnevnog (normalnog) života.
Reference
Balibar, E. (2008) Šta je granica?. Treći program Radio Beograda, 137-138 (1-2), 98-106
Bauman, Z. (2009) Identitet. Zagreb: Pelago
Berkhout, S.J. (2005) The Decentralisation Debate: Thinking about Power. International Review of Education, 51(4): 313-327
Bloch, M. (2001) Feudalno društvo. Zagreb: Golden marketing
Brodel, F. (2001) Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II. Beograd: Geopoetika
Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse - tri studije o kabilskoj etnologiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Daglas, M. (1993) Čisto i opasno - analiza pojmova prljavštine i tabua. Beograd: Knjižara Plato
Dear, M. (1988) The Postmodern Challenge: Reconstructing Human Geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 13(3): 262
Dehaene, M., de Cauter, L. (2008) Heterotopia and the city. London - New York: Routledge
Delez, Ž. (1989) Fuko. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dibi, Ž. (2007) Vreme katedrala. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dirkem, E., Mos, M. (2008) O nekim primitivnim oblicima klasifikacije. u: Marinković D. [ur.] Emil Dirkem: 1858-2008, Novi Sad: Mediterran Publishing VSA, str. 156-221
Dirkem, E. (1982) Elementarni oblici religijskog života - totemistički sistem u Australiji. Beograd: Prosveta
Foucault, M. (1984) Space, knowledge and power. u: Rabinow P. [ur.] The Foucault Reader, New York: Pantheon, 239-256
Foucault, M. (1971) Riječi i stvari - arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit
Fuko, M. (2005) Druga mesta. u: Milenković P., Marinković D. [ur.] Mišel Fuko - 1926-1984-2004, Novi Sad: VSA, str. 29-36
Fuko, M. (2005) Pitanja Mišelu Fukou o geografiji. u: Milenković P., Marinković D. [ur.] Mišel Fuko - 1926-1984-2004, Novi Sad: VSA, str. 91-100
Fuko, M. (2010) Strukturalizam i poststrukturalizam. Beograd: Fedon
Fuko, M. (2006) Istorija seksualnosti. Loznica: Karpos
Fuko, M. (2009) Rađanje klinike - arheologija medicinskog opažanja. Novi Sad: Mediterran publishing
Fuko, M. (1980) Istorija ludila u doba klasicizma. Beograd: Nolit
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - rođenje zatvora. Beograd: Prosveta
Gofman, E. (2011) Azili - eseji o društvenom položaju pacijenata bolnica za mentalno obolele i drugih utočenika. Novi Sad: Mediterran publishing
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne - dvanaest predavanja. Zagreb: Globus
Harris, C. (1991) Power, Modernity, and Historical Geography. Annals of the Association of American Geographers, 81(4): 671-683
Harvey, D. (1990) Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagionation. Annals of the Association of American Geographers, 80(3): 418-434
Hetherington, K. (1997) The badlands of modernity: Heterotopia and social ordering. London: Routledge
Kant, I. (1990) Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ
Le, G.Ž. (1997) Za jedan drugi srednji vek - vreme, rad i kultura Zapada. Novi Sad: Svetovi
le Goff, J. (1974) Srednjovekovna civilizacija zapadne Evrope. Beograd: Jugoslavija
le Goff, J. (2009) Intelektualci u srednjem vijeku. Zagreb: Jesenski i Turk
Lefebvre, H. (2009) Reflection on the politics of space. u: Brenner N., S.Elden [ur.] State, Space, World: Selected Essays by Henri Lefebvre, Minneapolis - London: University of Minnesota Press
Lefevr, A. (1988) Kritika svakidašnjeg života. Zagreb: Naprijed
Lehmann, J.M. (1995) Deconstructing Durkheim. A post - post - Structuralist Critique. London-New York, itd: Routledge
Mamford, L. (2009) Tehnika i civilizacija. Novi Sad: Mediterran publishing
Massey, D. (1999) Space-time, 'science' and the relationship between physical geography and human geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 24(3): 261
Merrifield, A. (1993) Place and Space: A Lefebvrian Reconciliation. Transactions of the Institute of British Geographers, 18(4): 516
Milenković, P. (2004) Škola Anala - ogledi o sociološkoj istoriografiji. Novi Sad: Stylos
Milenković, P.D. (2002) Granice regiona - heterotopija i identitet - epistemološki aspekt. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 201-217
Oakes, T. (1997) Place and the Paradox of Modernity. Annals of the Association of American Geographers, 87(3): 509-531
Said, E.V. (2008) Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Sheppard, E. (2006) David Harvey and dialectical space-time. u: Castree N., Gregory D. [ur.] David Harvey: A critical reader, Oxford: Blackwell, str. 121-141
Simonsen, K. (2005) Bodies, Sensations, Space and Time: The Contribution from Henri Lefebvre. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 87(1): 1-14
Soja, E.W. (1980) The socio-spatial dialectic. Annals of the Association of American Geographers, 70(2): 207-225
Soja, E.W. (1989) Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory. London: Verso
Turner, B.S. (2008) The body and society. London: Sage
Unwin, T. (2000) A Waste of Space? Towards a Critique of the Social Production of Space... Transactions of the Institute of British Geographers, 25(1): 11-29
Zanini, P. (2002) Značenje granice - prirodna, istorijska i duhovna određenja. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.