Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 9, br. 4, str. 35-51
Poljoprivreda zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu EU integracija
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresamilan_branovic@yahoo.com
Sažetak
Zajednička agrarna politika kao zajednički imenitelj za zakonske i finansijske instrumente Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavlja složeni sistem kojeg karakteriše kontinuirani evolucioni trend. Zemlje Zapadnog Balkana, trasirajući svoj put ka integraciji u EU, preuzele su na sebe teret usaglašavanja svojih agrarnih politika pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti što uključuje opsežan reformski posao. Iskustva zemalja Centralne i Istočne Evrope koje su prošle ovaj tranzicioni proces, i sa kojima zemlje ZB dele slično privredno i političko-institucionalno nasleđe, su od velikog značaja za projekcije potencijalnih efekata koje integracije sa sobom nose. Ovaj proces sa sobom neminovno donosi određene troškove ali i koristi i upravo od njihovog odnosa zavisi uspešnost aranžmana integracija po poljoprivredu jedne zemlje. Zaključci ovog istraživanja upućuju na prevladavanja koristi nad troškovima, što govori u prilog ispunjenja osnovne pretpostavke istraživanja.
Reference
*** (2010) Informativna publikacija. Zagreb, Hrvatska: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
*** (2017) Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima. FADN, maj, 07, http://www.fadn.rs
*** (2017) Codex Alimentarius: What is codex Alimenterius?. maj 28, http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
Bajramović, S., Bogdanov, N., Butković, J., Dimitrievski, D., Erjavec, E., Gjeci, G., Gjokaj, E., Hoxha, B., Stomenkovska, J.I., Konjević, D., Kotevska, A., Martinović, A., Miftari, I., Nacka, M., Ognjenović, D., Rednak, M., Tuna, E., Volk, T., Zhillma, E. (2016) Analysis of the agricultural and rural development policies of the Western Balkan countries. Luxembourg: Publication Office of the European Union
European Commission (2017) Agriculture and enlargement. maj, 23, preuzeto sa: http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/enlargement/publi/brochure_en.pdf
European Commission (2017) Financing the common agricultural policy. maj, 24, preuzeto sa: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
European Commission (2017) Overview: Instrument pre-accession assistance. maj, 26, preuzeto sa: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
European Parliament (2017) First pillar of the CAP: I - Common organisation of the markets (CMO) in agricultural products. maj, 06, preuzeto sa: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu. html?ftuId=FTU_5.2.4.html
EUROSTAT (2017) Agricultural census in Bulgaria. maj 28, preuzeto sa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_census_in_Bulgaria
EUROSTAT (2017) Agricultural census in Romania. maj 28, preuzeto sa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculturalcensus_in_Romania Romania
Hykawy, R., Bielska, A., Smyk, K., Budzyńska, M., Byrt, A., Duszczyk, M., Dziewulski, R., Gancarz, M., Gieroczyńska, E., Kałużyńska, M., Kamyczek, A., Kwasowski, M., Rokicki, B., Ronkowski, P., Rotuska, A. (2005) Poland in the European Union - Experiences of the First Year of Membership. Warsaw: Office of the Committee for European Integration
Index HR (2017) Potpuni popis - vest. maj 27, http://www.index.hr/Vijesti/clanak/potpuni-popis-evo-koliko-drzavnih-agencija-zavoda-i-fondova-ima-i-koliko-imaju-zaposlenih/793221.aspx
Kožar, M., Pintar, M., Volk, T. (2014) Slovenian Agri-food Sector - A Decade After the EU Accession. Ljubljana, (research paper)
Milovanović, M. (2016) Mogući efekti integracije u EU na poljoprivredu Srbije. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Regional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Europe (2017) Zajednička poljoprivredna politika EU. maj, 25, preuzeto sa: http://www.seerural.org/wp-content/uploads/2009/05/04_ZAJEDNICKA-POLJOPRIVREDNA-POLITIKA-EU.pdf
Trbović, S.A., Crnobrnja, M. (2009) Efekti integracije Srbije u Evropsku uniju. Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Volk, T., Erjavec, E., Kaj, M. (2015) Poljoprivredna politika i evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi. Budimpešta: Food and Agriculture Organization
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1604035B
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka