Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 2, str. 127-144
Vanbračna zajednica u Republici Srbiji
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresad.randjelovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: vanbračna zajednica; dejstva vanbračne zajednice; prava i obaveze vanbračnih partnera; nasledna prava vanbračnih partnera; izdržavanje vanbračnih partnera
Sažetak
Vanbračna zajednica, kao zajednica života dvoje ljudi povezanih jedino osećajima ljubavi i želje za zajedničkim životom, bez forme i registracije je ustanova stara koliko i brak. Kroz istoriju, stav zakonodavaca se kretao od njenog zabranjivanja do ignorisanja, U našem društvu postoji negativan stav prema vanbračnim zajednicama koji je posledica patrijarhalnih shvatanja i običaja. Međutim, i Ustav Republike Srbije i Porodični zakon izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu. U ovom radu, autor će nastojati da analizom zakonskih propisa Republike Srbije utvrdi u kom obimu su u pogledu dejstava bračna i vanbračna zajednica zaista izjednačene, odnosno u kom obimu su priznata prava vanbračnim partnerima. Predmet analize su, pre svega Ustav i Porodični zakon, ali i brojni drugi propisi koji regulišu pitanja koja se odnose na prava i obaveze vanbračnih partnera. Naime, uprkos tome što Porodični zakon izjednačava bračnu i vanbračnu zajednicu, one nisu izjednačene ni de facto ni de iure. Autor će nastojati da ukaže na nedostatke u zakonskoj regulativi, na probleme u praksi i predloži moguća, bolja rešenja.
Reference
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ , br. 31/93 i Sl. list SCG , br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2005-2015) Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije. Sluzbeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005-ispr., 57/2011, 110/2012-odluka US, 119/2012, 9/2014, 123/2014, 126/2014-odluka US i 106/2015
*** (1998-2009) Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca Republike Srbije. Sl. list SRJ, br. 24/98, 29/98 i 25/00, kao i u Sl. glasniku RS, br. 101/05 i 111/09
*** (2005-2014) Krivični zakonik Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
*** (2001-2014) Zakon o porezima na imovinu Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 26/2001, Sl. list SRJ , br. 42/2002, Sl. glasnik RS , br. 80/2002, 135/2001, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 i 68/2014
*** (2003-2014) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 107/2009, 110(2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 46/95, 101/2003, 6/2015
*** (2009) Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja. Sluzbeni glasnik RS, br. 72
*** (2011) Zakon o socijalnom osiguranju Republike Srbije. Sluzbeni glasnik RS, br. 24
*** (2015-2015) Porodični zakon Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br 18/2005, 72/2011, 6/2015
*** (2004-2007) Zakon o državljanstvu Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 135/2004 i 90/2007
*** (2005-2014) Zakon o radu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014
Beta, EurActiv (2016) U vanbračnoj zajednici živi 3.83% građana Srbije. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/U%20vanbra%C4%8Dnoj%20zajednici%20%C5%BEivi%203,83%25%20 gra%C4%91ana%20Srbije%20_%20EurActiv%20Srbija.htm (5.01.2016)
Cvejić-Jančić, O. (2001) Porodično pravo - bračno pravo. Novi Sad
Draškić, M. (1998) Porodično pravo. Beograd
Kvaček-Stanić, G. (2014) Porodično pravo. Novi Sad
Panov, S. (2010) Porodično pravo. Beograd
Paragraf Predstavka Danica Radovanović i Ružica Petrović protiv Srbije. http//www.paragraf.rs/zastupnik/17079.htm, 22.01.2016
Ponjavić, Z. (2007) Porodično pravo. Kragujevac
Republički fond za zdravstveno osiguranje http://www.rfzo.rs/download/Izdavanjeknjizice.pdf, 19.01.2016
Svorcan, S. (1999) Nasledna prava bračnog i vabračnog partnera. Kragujevac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1702127R
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Osnov za razvod svetovnog braka
Panov Slobodan I.

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravna priroda i ostvarivanje prava i dužnosti roditelja na vaspitanje i obrazovanje deteta u Srbiji
Stanković Miloš

Strani pravni život (2013)
Poslovna (ne)sposobnost mlađih maloletnika
Tasić Katarina

prikaži sve [20]