Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 2, str. 1-18
Zaštita potrošača u internet prodaji - stepen harmonizacije sa pravom Evropske unije
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresad.randjelovic@uninp.edu.rs
Sažetak
U ovom radu autori će nastojati da daju odgovor na neka opšta pitanja koja se tiču pojma, značaja i ciljeva harmonizacije ugovornog prava. S obzirom na aktuelnost i masovnost internet prodaje, pitanje zaštite potrošača autori će postaviti u granicama ove uske oblasti ugovornog prava. U centralnom delu rada autori će prikazati najznačajnije propise kojima se reguliše ova oblast u Evropskoj uniji i Srbiji, kao i stepen njihove harmonizacije. Takođe, nastojaće da daju odgovore na neka osnovna pitanja i probleme sa kojima se potrošači susreću prilikom internet kupovine. U Srbiji je donet niz zakona koji prate zahteve i standarde Evropske unije. Međutim, neophodno je stalno sprovoditi i proces edukacije zaposlenih u državnim službama, trgovaca, ali i samih potrošača, radi širenja svesti o značaju i koristima elektronske trgovine, pre svega zbog zaštite potrošača.
Reference
Ćirić, A., Cvetković, P. (2006) Usaglašavanje poslovnog ugovornog prava Srbije sa međunarodnim izvorima. Niš: Pravni fakultet, in Serbian, pp. 262-274
European Commission (2013) The European Union explained: How the European Union works. Luxembourg: Publication office of the European Union
European Consumer Centers Network (2015) Anniversary report 2005-2015. March 16, 2017, http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_-_anniversary_report_2015_en.pdf
European Union Information Centre (2014) 35 steps towards the European Union. Belgrade: EU Information Centre
Frenjveš, A. (2006) O stanju harmonizacije ugovornog prava u Evropskoj uniji. Revija za pravo osiguranja, 1-2, 1-9, In Serbian
Galič, A. (2005) Procesnopravna zaštita potrošača u pravu Evropske unije. Niš: Pravni fakultet, pp. 111-124, In Serbian
Gillies, L. (2001) A review of the new jurisdiction rules for electronic consumer contracts within the European Union. Journal of Information, Law & Technology, April 19, 2017, https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2001_1/gillies/
Gomez, F., Ganuza, J.J. (2011) An Economic Analysis of Harmonization Regimes: Full Harmonization, Minimum Harmonization or Optional Instrument?. European Review of Contract Law, 7(2), 275-294
Jelinić, S., Akšamović, D. (2010) Ugovorno pravo Evropske unije na prekretnici. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60(1), 203-254, in Croatian
Jovanović-Zattila, M. (2015) Pravo potrošača na povlačenje iz ugovora. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70, 755-765, in Serbian
Karanikić-Mirić, M. (2014) Kolektivna zaštita potrošača u srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, In Serbian, 14, 57-83
Kovačević, V., Pavlovć, K., Šutić, V. (2015) Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, in Serbian
Kovačević-Kuštrimović, R., Lazić, M. (2007) Građanski zakonik Srbije i pravo Evropske unije. Pravni život, vol. 56, br. 11, str. 409-428
Lazarević, N., Đurović, M., Lazarević, M., Đinđić, M. (2013) Studija potrošačke politike u Srbiji: ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji. Beograd: Centar za evropske politike, in Serbian
Lazić, M. (2006) Harmonizacija evropskog građanskog prava i prava Republike Srbije. Niš: Pravni fakultet, in Serbian, pp. 246-260
Lehamann, M. (2001) Electronic commerce and consumer protection in Europe. Santa Clara High Technology Law Journal, 17(1); 101-114
Miladinović, S. (2011) Pravo na razliku i organizovana harmonizacija ugovornog prava. Strani pravni život, br. 3, str. 46-56
Neacsu, N. (2016) Consumer protection in electronic commerce. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 9(58); 301-308; http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20V/2016/BULETIN%20I%20PDF/34_Neacsu.pdf
Perinčić, D. (2014) Ostvarivanje prava potrošača. Beograd: Zadužbina Andrejević, in Serbian
Petrić, S. (2015) Temeljna obilježja prava zaštite potrošača Republike Hrvatske u svjetlu novog Zakona o zaštiti potrošača. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70, 719-736, in Serbian
Prlja, D., Reljanović, M., Ivanović, Z. (2012) Internet pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo, In Serbian
Schu, R. (1996) Consumer protection in private international law in Internet contracts. Arelano Law and Policy Review, 8(2); 31-98; http://www.arellanolaw.edu/alpr/v8n2c.pdf, April 21, 2017
Sikirić, H. (2006) Mjerodavno pravo za ugovore u elektroničkoj trgovini u hrvatskom i međunarodnom privatnom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56, 739-789, in Croatian
Simović, K. (2014) Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji - praktična pitanja, prilike, i izazovi efikasne integracije Republike Srbije u Jedinstveno tržište. Beograd: Centar za evropske politike, In Serbian
Stanisavljev, S., Đorđević, D., Ćoćkalo, D. (2012) Analysis of competitiveness of domestic enterprises on the global market. Singidunum Journal of Applied Sciences, vol. 9, br. 1, str. 1-8
Stanivuković, M. (2001) Instrumenti unifikacije i harmonizacije prava i njihov odnos prema kolizionim normama s posebnim osvrtom na Načela evropskog ugovornog prava. Kragujevac: Pravni fakultet u Kragujevcu, pp. 57-93, In Serbian
Stojanović, I. (2011) Elektronska trgovina i kupovina putem Interneta u Srbiji. Beograd: Univerzitet Singidunum, https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/41837-elektronska-trgovina-i-kupovina-putem-interneta-u-srbiji, March 15, 2017, In Serbian
Tomić-Petrović, N. (2014) Resolution of consumer disputes through arbitration with special regard on insurance disputes. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 86-114
Vasiljević, M. (2009) Poslovno pravo Srbije i Evropska unija. Pravo i privreda, vol. 46, br. 1-4, str. 11-46
Vukadinović, R. (1999) Pojam i značaj usklađivanja (harmonizacije) domaćeg prava sa pravom Evropske unije. Niš: Pravni fakultet, in Serbian, pp. 35-50
Vukadinović, R. (2009) Upotreba i zloupotreba harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije. u: Zbornik radova: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspective, 1(1), 1-19, in Serbian
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ejae14-12921
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2017)
Internet prodaja u Republici Srbiji
Ranđelović Dragana

Ekonomski izazovi (2016)
Harmonizacija ugovornog prava sa pravom Evropske unije, sa posebnim osvrtom na internet prodaju
Ranđelović Dragana

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Ius commune Europaeum - novi termin za staro rešenje
Vuletić Vladimir

prikaži sve [13]