Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 13, str. 65-73
Država i korporacije - međusobna određenja
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke, Srbija

e-adresag.menadzer@uninp.edu.rs, m.phd@uninp.edu.rs, dz.bajramovic@uninp.edu.rs, i.masovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: postindustrijsko doba; privatizacija; deetatizacija; deregulacija; korporatizacija; New Age (Novo Doba); novo robovlasništvo
Sažetak
Na početku novog milenijuma, koji je i oznaka vremenskog razmeđa između starog industrijskog i novog postindustrijskog doba, otvara se intrigantno pitanje da li je savremena država, koja takođe ubrzano menja svoj lik i svoje funkcije, i dalje socijalno odgovorna institucija svih građana, ili je isključivo predstavnik međunarodnih globalnih finansijskih institucija i zaštitnik krupnog, pre svega, inostranog kapitala, na svom državnom području. Odgovor po ovom pitanju nije jednostavan i jednoznačan, ali se neke konture budućnosti, prema kojoj idu savremena privreda i društvo, već mogu nazreti.
Reference
Achbar, M., Abbon, J. (2004) The corporation. DVD lecture, ASIN: B007DBJM8
Babić, V.M., Nikolić, J.D., Stanisavljević, M.S. (2016) Efektivnost mehanizama korporativnog upravljanja - analiza zemalja u tranziciji. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 13, br. 2, str. 161-175
Blečić, M., Kostić, A. (2016) Uticaj procesa tranzicije i stranih direktnih investicija na privredni razvoj Crne Gore u periodu od 2010. do 2016. godine. Ekonomski izazovi, vol. 5, br. 10, str. 20-33
Korten, D. (2001) When Corporations Rule the World. San Francisco: Kumarian Press, second ed
Nace, T. (2003) Gangs of America: The Rise of Corporate Power and the Disabling of Democracy. San Francisco: Berret-Koehler Publishing, Inc
Pećanac, S. (2016) Development of information technology: Ethical dimensions. Megatrend revija, vol. 13, br. 1, str. 279-292
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1813065K
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka