Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 24  
Back povratak na rezultate
Globalna ekonomija i ljudski faktor
Serbian Academy of Education, Belgrade
Sažetak
Globalna ekonomija je relativno nov pojam u društvenim, pre svega ekonomskim naukama. Nastaje krajem 20. veka sa globalizacijom kao i pojam globalnog sistema. To je period kada nastaju značajne evolutivne promene u razvoju kapitalizma - nastaje globalni kapitalizam, ali to je i kapitalizam koji se zasniva na znanju. Nov vid kapitalizma više je koncipiran na intelektualnom kapitalu nego na novčano-fizičkom kapitalu. Ovaj model kapitalizma pretpostavlja verovanje u tržište i pojedinca. Zato postoji potreba novog promišljanja ljudskog faktora. Budući da su umeće i znanje jedini izvori dugoročne kompetitivne prednosti kompanije, to je potrebno ljudski faktor razmatrati u okviru sposobnosti čoveka i njihovog ispoljavanja. U radu se ukazuje na potrebu ovakvog razmatranja ljudskog faktora u savremenoj civilizaciji i konkretnim socijalno-istorijskim i socijalno-kulturnim uslovima i potrebi za progresivnim humanističkim razvojem društva. U kontekstu ovakvog pristupa razmatranja polaze od shvatanja o globalizaciji, globalnom sistemu, globalnom kapitalizmu, kapitalizmu znanja, intelektualnom kapitalu i u tom kontekstu ispoljavanju životne snage čoveka kao bio-psiho-socijalnog bića i značaja tog ispoljavanja za održivu prednost kompanija na tržištu.
Reference
Ali, T. (1997) Globalizacija ekonomskih odnosa - posledica na zaštitu na radu. u: Zaštita na radu i tržišna ekonomija, Beograd
Babkov, F.D., Ivanov, E.F., Svečnikov, A.L., Čampinskij, S.P. (2003) Savremenyj globalnyj kapitalizam. Moskva: Olma-pres
Bariko, A. (2002) NEXT - mala knjiga o globalizaciji i svetu budućnosti. Beograd: Narodna knjiga, Biblioteka Alfa
Beck, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizacije. Zagreb: Školska knjiga
Bulat, V. (2004) Menadžment. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment
Buldakov, S.K. (2008) Istorija i filosofija nauki. Moskva: RIOR
Čomski, N. (1998) Svetski poredak - stari i novi. Beograd: Studentski kulturni centar
Đorđević, R. (2006) Čovek, vrednosti i istorija - izabrani spisi iz praktične i srpske filozofije. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za filozofiju
Forester, V. (1997) Doživljavamo preobražaj društva, pa čak i civilizacije. UNESCO glasnik, Beograd
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica, itd: CID
Gozabov, I.A. (2007) Social'naja filosofija. Moskva: Akademičeskij proekt
Grigor'ev, S.I. (2006) Global'naja sistema. u: Slovor' vitalistskoj sociologii, Moskva: Gorariki
Grigor'ev, S.I. (2006) Indikatory žiznennyh sil čeloveka. u: Slovaror' vitaliskoj sociologii, Moskva: Goradariki
Hadson, R., Sullivan, T.A. (1990) The social organization of work. California
Koković, D.D. (2000) Sociologija obrazovanja - društvo i edukacijski izazov. Novi Sad: Univerzitet
Kozlovskij, P. (1996) Ëtičeskaja ëkonomija kak sintez ëkonomičeskoj i ëtičeskoj teorii. Vonrosi filosofii, Moskva, 8
Lejbin, V.M. (2003) Globalnaja sistema. u: Mazur I.I., Čumakov A.N. [ur.] Globalistika-ënciklopedija, Moskva: CNPP 'Dialog'
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Maksimova, S.G., Rostov, Ju.E. (2006) Vitalistskja sociologija. u: Slovar' vitalitskoj sociologii, Moskva: Goradriki
Marković, D.Ž. (2001) Sociologija rada. Beograd, itd: Prosveta, izabrana dela, II knjiga
Marković, D.Ž. (2001) Sociologija i globalizacija. Niš: Prosveta, izabrana dela, knjiga VI
Marković, M. (1994) Raspodela moći u pravednom društvu. Srpska politička misao, vol. 1, br. 1-4, str. 19-30
Marković, Ž.D. (2008) Globalna ekonomija. Niš: Ekonomski fakultet
Martin, G.P., Šuman, H. (2001) Zapadnaja globalizacii Ataka na procvetanie i demokratiju. Moskva
Masler, E. (2003) Monopolarni svetski poredak - o socioekonomiji dominacije SAD. Beograd: Dosije
Milačić, R.V. (2006) Industrija znanja nova magistrala održivog razvoja. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Reinert, E.S. (2006) Globalna ekonomija - kako su bogati postali bogati i zašto siromašni postaju siromašniji. Beograd: Čigoja
Stanković, M.M. (2007) Menadžment ljudskih resursa u procesu transformacije. Valjevo: Visoka strukovna škola strukovnih studija
Stoner, D.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (2000) Menadžment. Beograd: Želnid
Šarkov, F. I. (2007) Sociologija: Teorija i metody. Moskva: Ëkzamen
Tešić, D. (1999) Mamuti gase radna mesta. Politika, 25.maj, str. 8
Tomić, Z. (2008) Hladni rat u domaćim uslovima - između Istoka i Zapada. Politika, kultura, umetnost, nauka, Beograd, godina LI, br. 48
Utkin, A.I. (2003) Globalizacija u Globalistika-ënciklopedija. u: Mazur I.I., Čumakov A.N. [ur.] CNPP. 'Dialog', Moskva: OAO izdatel'stvo 'Raduga'
Vidjanin, V.I., Žuravleva, G.P., ur. (1997) Ëkonomičeskaja teorija. Moskva: INFRA
Zinovjev, A.A. (2002) Zapad - fenomen zapadnjaštva. Beograd: Naš dom
Žukov, V.I. (2008) Univerzitetsko obrazovanje. Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Žukov, V.I. (1996) Ljudski resursi - indeks socijalnog razvitka stanovništva. Beograd: CURO
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2009.

Povezani članci

Ekonomski pogledi (2012)
Dostojan rad - paradigma savremene tehnološke osnove rada
Marković Danilo Ž., i dr.

Zb Filoz fak Priština (2012)
Sociološki kontekst ekonomske delatnosti u savremenom društvu
Marković Danilo Ž.

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [162]