Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 2, br. 5, str. 9-11
Lanac prevencije i njegova implementarnost u Republici Srbiji
aZavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad
bZavod za hitnu medicinsku pomoć, Kragujevac
cSlužba za hitnu medicinsku pomoć, Dom zdravlja Subotica

e-adresaoffice@resuscitatio.org.rs
Ključne reči: lanac preživljavanja; lanac prevencije; iznenadni srčani zastoj
Sažetak
Cilj Analiza upotrebe i implementacije karika lanca preživljavanja odn. lanca prevencije u zdravstvenim ustanovama Srbije (Kliničkim centrima, Regionalnim bolnicama i Domovima zdravlja u sredinama sa više od 100.000 stanovnika). Metodologija Analiza podataka dobijenih primenom anketnog upitnika koji je sproveden u Kliničkim Centrima, Regionalnim Bolnicama i Domovima zdravlja. Upitnik je sadržao pet pitanja. Svako pitanje je deo karika lanca preživljavanja odn. lanca prevencije. Rezultati Rezultati su dobijeni sprovedenom anketom koja obuhvata pet karika lanca prevencije koje su definisane preporukama još iz 2010. godine. Prvo pitanje u lancu prevencije je: Obrazovanja. Rezultati ukazuju da ni u jednoj sredini ne postoji jasno definisan sistem edukacije kadrova - internom KME za rad u ustanovi. Druga karika je: Monitoring. Monitoring se svodi na beleženje dva puta dnevno a ponegde samo jedan put dnevno pojedinih vitalnih parametara. U prehospitalnim uslovima ne postoji dizajniran obrazac za praćenje vitalnih parametara pacijenata ni kao deo nacionalnih indikatora kvaliteta rada niti indikatora koje ima pravo da uspostavi ustanova - internih indikatora kvaliteta rada. Četvrti prsten lanca: Poziv za pomoć. U Srbiji ne postoje definisani timovi za brzo reagovanje, koji intervenišu i počinju posebno intenzivno lečenje životno ugroženog pacijenta. Peta karika lanca prevencije: Odgovor. Nema posebno dizajniranog tima, ne postoji evidencija ili obaveza beleženja podataka o reaktivnom vremenu. Zaključak Lanac prevencije nije implementiran u zdravstvenom sistemu u Republici Srbiji niti postoje trenutno napori za njegovu implementaciju.
Reference
Gamal, A.K., John, B., Hans, D., i dr. (2015) Advanced life support. European Resuscitation Council, p 25-26; 7th edition
Nolan, J.P., Hazinski, M.F., Billi, J.E., i dr. International consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendationsm, part 1: Executive summary. u: Resuscitation, doi: 10.1016/j.resuscitation.2010.08.002
Smith, G.B. (2010) In-hospital cardiac arrest: Is it time for an in-hospital ‘chain of prevention’?. Resuscitation, 81(9): 1209-1211
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/JRB1605009F
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci