Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 49, br. 2, str. 31-36
Poboljšanje svojstava sinterovanih bakarnih legura termomehaničkom obradom
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 6730

Sažetak
U ovom radu su dati rezultati ispitivanja sinterovanog bakra i legura na bazi bakra sistema Cu-Ag sa 4at.% srebra, odnosno legura sistema Cu-Au-Ni sa 2at.% Ni i lat.% Au. Svi uzorci su podvrgnuti istoj termomehaničkoj obradi, koja je obuhvatala hladno valjanje sa različitim stepenima deformacije i izohrono i izotermalno žarenje do temperature rekristalizacije. DTA analiza je urađena na uzorcima koji su prethodno deformisani najvećim stepenom deformacije. Ovo istraživanje je pokazalo da žarenjem hladno deformisane Cu-4 at.% Ag legure dolazi do porasta mehaničkih osobina i električne provodnosti, kao posledica pojave efekta ojačavanja žarenjem.
Reference
Alyshev, S.V., Egorushkin, V.E. (1983) Russian Physics Journal, 26, 671
Bader, M., Eldis, G.T., Warlimont, H. (1976) Metall. Trans, 7A: 249
Barbucci, R. (2002) Integrated biomaterials science. Kluwer Academic Publishers Group, Chapter Metallic materials
Butt, M.Z. (1990) Sci. Int, 2, 257
Effenberg, G., Ilyenko, S. (2006) Noble metal systems: Selected systems from Ag-Al-Zn to Rh-Ru-Sc. Berlin - Heidelberg: Springer
Kaku, A., Makoto, M., Masaki, S. (2006) Miyagi National College of Technology, 42 29
Lee, S.J., Lee, S.W., Kim, K.H., Hahn, J.H., Lee, J.C. (2007) Scripta Materialia, 56, 457
Liu, J.B., Meng, L., Zeng, Y.W. (2006) Materials Science Engineering A, 435-436 237
Liu, P., Kang, B.X., Cao, X.G., Huang, J.L. (2000) Journal of Materials Science, 35, 1691
Nabarro, F.R.N. (1990) Acta Metall, 9, 161
Nestorović, S.D., Marković, D.D. (1999) Influence of alloying on the anneal hardening effect in sintered copper alloys. Materials transactions JIM, 40(3): 222-224
Nestorović, S.D., Marković, D., Ivanić, L. (2003) Influence of degree of deformation in rolling on anneal hardening effect of a cast copper alloy. Bulletin of Materials Science, vol. 26, br. 6, str. 601-604
Nestorović, S.D. (2005) Bulletin of Materials Science, 28, 5, str. 401-403
Ri, C.H., Fang, B.X., Xiang, Z.J., Li, H. (2002) Materials science and Engineering A, 326, 343
Shakhalova, G.I., Evplov, A.I. (1992) Strength of Materials, 24, 469
Tomokuni, M. (1961) Journal of Physical Society of Japan, 16 453
Varschavsky, A., Donoso, E. (1999) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 57, 607
Varschavsky, A. (1975) Scripta Metallurgica, 9, 391
Varschavsky, A., Donoso, E. (1997) Materials Letters, 31, 239
Vitek, J.M., Warlimont, H. (1979) The mechanism of anneal hardening in dilute copper alloys. Metall. Trans, 10A 1889-1891
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2008.

Povezani članci

Tehnika - Novi materijali (2009)
Proučavanje intenziteta ojačavanja žarenjem kod sinterovane legure Cu-Ag
Nestorović Svetlana D., i dr.

Tehnika - Rudar geol metal (2003)
Efekat ojačavanja žarenjem posle hladnog valjanja sinterovanih bakarnih legura
Nestorović Svetlana, i dr.

Zaštita materijala (2006)
Efekat ojačavanja žarenjem hladno valjanih sinterovanih legura sistema Cu -Ag
Nestorović Svetlana

prikaži sve [7]