Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 23  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 30, br. 1, str. 33-40
Optimizacija parametara radnih elemenata poljoprivrednih mašina za obradu zemljišta
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Ključne reči: alati za obradu zemljišta; parametri; optimizacija
Sažetak
U radu su prikazane mogućnosti optimizacije parametara alata poljoprivrednih mašina za obradu zemljišta koje se odnose na oblik, dimenzije, kinematiku materijal, masu i cenu. Ovi parametri su analizirani u zavisnosti od uslova primene, agrotehničkih zahteva, kvaliteta rada, energetskih pokazatelja kao i univerzalnosti i usklađenosti sa proizvodnim mogućnostima radne i pogonske mašine.
Reference
Ercegović, Đ., Veljić, M. (1996) Značaj i mogućnosti određivanja koeficijenta trenja zemljišta o radne organe poljoprivrednih mašina. Tribology in Industry, vol. 18, br. 4, str. 149-152
Marković, D., Veljić, M., Mitrović, Z. (1995) Energetska analiza tehničkih sistema u obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, 21(3), 121-128
Marković, D., i dr. (1995) Razvoj nove generacije univerzalnih rotacionih mašina za obradu zemljišta sa aktivnim brzo izmenjivim rotorima. Beograd: Mašinski fakultet, projekat
Matthies, H.J., Meir, F. (2002) Agricultural engineering. u: Jahrbuch Agrartechnik, VDMA Landechnik - VDI-MEG
Mićić, J., Ercegović, Đ., Novaković, D., Đević, M., Oljača, M., Radivojević, D., Božić, S. (1997) Savremena poljoprivredna tehnika u biljnoj proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku
Veljić, M., Ercegović, Đ., Đoršević, V. (1977) Application of protective coating against wear of soil treating agricultural machinery tools. Tribology in Industry, No 1
Veljić, M., Marković, D., Marić, D. (1999) Mogućnost smanjenja utroška energije pri obradi zemljišta. Traktori i pogonske mašine, br. 4
Veljić, M. (1997) Tehnološki procesi mehanizovane poljoprivrede. Beograd: Mašinski fakultet
Veljić, M., Aranđelović, I., Marić, D. (1999) Nove tehnologije obrade zemljišta sa rotacionim kretanjem alata. Poljoprivredna tehnologija, br. 1-2
Veljić, M. (1983) Razvoj rešenja mašina za obradu zemljišta sa rotacionim kretanjem noža. u: IV Jugoslovenski simpozijum 'Mašine i mehanizmi, univerzitetska istraživanja i primena u industriji', zbornik radova IFToMM, Mostar
Veljić, M. (1995) Razvoj oscilatornih sistema kod mašina za obradu zemljišta. u: Zbornik radova IRMES 95, Niš: Mašinski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.