Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 35  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 38, br. 4, str. 1-8
Mogućnost primene virtualnog rotirajućeg češlja kod mehanizovanog ubiranja cvasti nevena (Calendula officinalis L.)
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut/odsek Inženjerstvo zaštite životne sredine
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresabranislavveselinov@uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Ključne reči: neven (Calendula officinalis L.); cvast; ubiranje; mehanizacija; radni organ
Sažetak
Cilj istraživanja bio je da se ispita mogućnost mehanizovanog branja cvasti primenom radnog organa tipa virtualnog rotirajućeg češlja, koji se koristi za ubiranje kamilice. Ispitan je uticaj koeficijenta R, koji predstavlja odnos dubine ulaska radnog organa u horizont cvasti i prosečne visine raspona najviših i najnižih cvasti na biljkama, na efikasnost ubiranja. Ustanovljeno je da pri veličini koeficijenta R = 1,3 može da se ostvari maksimalan udeo ukupne ubrane mase cvasti u biološkom prinosu cvasti u proseku 90 % (cvasti sa drškom dužine do 2 cm 65 % i preko 2 cm 35 %, obračunato na dužinu do 2 cm). Buduća istraživanja treba da se usmere ka rešavanju mehaničkog postupka separacije cvasti od stabljike i lišća i skraćivanja drški cvasti, kao i utvrđivanja ekonomske opravdanosti mehaničke berbe cvasti nevena prikazanim postupkom.
Reference
Adamović, D.S. (2011) Variranje prinosa cvasti i sadržaja ukupnih karotenoida u zavisnosti od vremena berbe u postrnoj organskoj proizvodnji nevena. Bilten za alternativne biljne vrste, vol. 43, br. 84, str. 43-47
Adamović, D.S. (2010) Variranje agrobioloških osobina i sadržaja karotenoida različitih genotipova nevena u zavisnosti od vremena berbe. Bilten za alternativne biljne vrste, vol. 42, br. 83, str. 40-45
Brabandt, H., Ehlert, D. (2011) Chamomile harvesters: A review. Industrial Crops and Products, 34(1): 818-824
Kišgeci, J., Adamović, D.S. (1994) Gajenje lekovitog bilja. Beograd: Nolit
Martinov, M., Adamović, D.S. (2002) Mehanizovana žetva buhača (Pyrethrum cin- erariaefolium Trev) - rezultati prvih testova. Medical Plant Report, br. 9, str. 23-27
Martinov, M., Oluški, L. (1998) Mašine i oprema za proizvodnju kamilice - dvadeset godina posle. Medical Plant Report, 5, 5, 37-49
Mohr, T. (2002) Untersuchung und Weiterentwicklung einer Erntemaschine für Heilpflanzen. Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen, 7(Sonderausgabe): 96-202
Veselinov, B., Martinov, M., Adamović, D. (2008) Istraživanje mogućnosti mehanizovanog branja cvasti nevena. Bilten za hmelj, sirak i lekovito bilje, vol. 40, br. 81, str. 22-33
Zimmer, S., Müller, J. (2004) Erntetechnologie von Arznei- und Gewürzpflanzen. Gülzow: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2014.