Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 56, br. 77, str. 121-132
Plagiranje, naučni rad i autorsko delo
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresalukinovicmario@gmail.com
Ključne reči: plagijat; autorska prava; originalnost; izvornost dela
Sažetak
Nijedno delo ne može da bude u potpunosti originalno, jer svako delo proizilazi iz kulturne tradicije akumulirane vekovima, uslovljene istorijskim, kulturološkim i drugim aspektima podneblja u kojem je nastalo. Optužbe za plagijat ne jenjavaju, naprotiv, sve su češće i pogađaju sve snažnije. Moderne tehnologije omogućile su dostupnost autorskih sadržaja, filmova, muzike ali i brojnih naučnih radova, koji su postali udaljeni samo par klikova mišem od korisnika. Ovim izazovima mnogi ne odolevaju. Dok se o nedozvoljenom preuzimanju autorskih dela posvećuje značajna pažnja, dotle sve veći problem naučnih plagijata dospeva u centar zbivanja gotovo samo kada su u pitanju političke konsekvence.
Reference
*** (2009/2016) Zakon o autorskom i srodnim pravima. Sl. glasnik RS, br. 104, 99/2011, 119/2012 i 29 - odluka US
*** (2005/2015) Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti. Sl. glasnik RS, br. 110, 50/2006 -ispr. 18/2010 i 112
Bajar, P. (2010) Anticipirani plagijat. Beograd: Službeni glasnik
Bojović, S. Pravna zaštita autorskih dela. Pro Bono, Preuzeto 10. 09. 2016. http://www.besplatnapravnapomoc.rs/prilozi-saradnika/pravna-zastita-autorskih-dela
Dončić, M. (2014) Resavski venac - Plagijati jugoslovenskih pesnika, prvi deo. Kosovska Mitrovica: Agencija za izdavačku delatnost LESTVE
Drajsek, M. (2011) Policijski izveštaj, optužbe za plagijat i drugi nadzori fikcije. Beograd: Klio
Fakulteta političkih nauka (2012) Pravilnik o akademskoj čestitosti studenata Univerziteta u Beogradu. Beograd
Groos, C. (2007) Pre-Feist Protection of Compilations under U. S. Copyright Law. Duke University School of Law
Ignjatović, Đ. (2009) Nedozvoljeno posezanje za tuđim u nauci - studija slučaja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 289-309
Karahasan, Dž. (1981) Pohvala plagijatu. Polja, Novi Sad, br. 270−271
Lukinović, M. (2013) Upravljanje pravima intelektualne svojine u cilju sticanja distinktivnosti roba i usluga na tržištu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, doktorska disertacija
Marković, S.M. (2000) Plagijat u kontekstu autorskog prava. Pravni život, vol. 49, br. 11, str. 603-616
Milanov, A. (2011) Autorska prava, plagijat, umetničko delo i postmodernizam. u: Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učena i znanja - 6. Međunarodni simpozijum, Tehnički fakultet, Čačak
Milić, D. (2016) Autor i autorsko delo. Pravni život, br. 11/2016. Udruženje pravnika Srbije
Tatalović, M. (2012) Poplava plagijata i simbolične, lažne retrakcije u srpskim znanstvenim časopisima. Preuzeto 12.09. 2016. http://hidd.hr/wp-content/uploads/sites/178/2014/09/Drobilica-br-1_2012.pdf
Thompson, M. (2013) Birth Certificate: The Story of Danilo Kiš. Cornell University Press; 1 edition
Varga, S. (2010) Pravo industrijske svojine. Kragujevac: Pravni fakultet
Vodinelić, V.V. (2015) Zabrana plagiranja i pravo citiranja u nauci. Pravni zapisi, vol. 6, br. 1, str. 126-200
Vujaklija, M. (1950) Leksikon stranih reči. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1777121L
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0