Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 73, br. 3, str. 349-355
Valorizacija kompleksne polimetalične rude iz ležišta 'Čoka Marin'
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

e-adresaslavko.torbica@rgf.bg.ac.rs
Sažetak
Kompleksno polimetalično ležište 'Čoka Marin' istražuje se dugi niz godina. Zbog složenog mineralnog sastava i visokog sadržaja pre svega plemenitih metala predstavlja poseban izazov za rudarsku struku. U poslednjih par godina intenzivirani su radovi na pripremi rudnog tela 'Čoka Marin-1' za otkopavanje, i pripremu ove rude u flotaciji u Majdanpeku i metalurška preradu kolektivnog koncentrata. Iznalaženje mogućnosti topljenja kolektivnog bakrovog koncentrata sa plemenitim metalima otvorilo je mogućnost valorizacije ove rude. U ovom radu daje se detaljna analiza mogućnosti otkopavanja rude iz ležišta 'Čoka Marin' sa analizom stabilnosti. Potom se daju rezultati detaljne mineraloške analize sa načinom pojavljivanja posebno plemenitih metala i na kraju se daju rezultati istraživanja mogućnosti flotacijske koncentracije ove rude.
Reference
*** (2008) Phase2 version 7.0: Finite element analysis for excavations and slopes. Toronto - Ontario: Rocscience Inc, http://www.rocscience.com
Hermann Paus Maschinenfabrik GMBH www.aus.de
Lazić, P. (2010) Laboratorijska ispitivanja mogućnosti koncentracije rude iz ležišta 'Čoka Marin', Studija. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Marinos, P., Hoek, E. (2000) GSI: A geologically friendly tool for rock mass strength estimation. u: GeoEng 2000. Conference, Melbourne, Proc, 1422-1442
Pacevski, A., Moritz, R., Kouzmanov, K., Marquardt, K., Zivkovic, P., Cvetkovic, L. (2012) Texture and composition of pb-bearing pyrite from the coka marin polymetallic deposit, Serbia, controlled by nanoscale inclusions. Canadian Mineralogist, 50(1): 1-20
Pacevski, A., Libowitzky, E., Zivkovic, P., Dimitrijevic, R., Cvetkovic, L. (2008) Copper-bearing pyrite from the coka marin polymetallic deposit, Serbia: mineral inclusions or true solid-solution?. Canadian Mineralogist, 46(1): 249-261
Pačevski, A. (2009) Mineralne parageneze polimetaličnog ležišta 'Čoka Marin'. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, doktorska disertacija
Tesarik, D.R., Seymour, J.B., Jones, F.M. (2003) Determination of in situ deformation modulus for cemented rock fill. u: ISRM 2003-Technology Roadmap for Rock Mechanics, Proceedings, South African Institute of Mining and Metallurgy, p. 1209-1220
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1803349T
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
Creative Commons License 4.0