Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 19, str. 15-23
Ekonomska analiza javnih prihoda i rashoda zemalja Evropske unije
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVisoka škola modernog biznisa, Beograd

e-adresabiljana.ivanova70@gmail.com, milan.mihajlovic@mbs.edu.rs, milos.miljkovic.mekis@gmail.com
Sažetak
Savremene države su suočene sa značajnim budžetskim deficitima i iznosima javnih dugova. Dugogodišnji negativan trend navedenih kategorija može stvoriti značajne negativne posledice. Sve države nastoje da racionalizuju svoje rashode i povećaju prihode ne ometajući funkcionisanje privrede. Predmet ovog rada se sastoji u kreiranju modela predviđanja javnih prihoda i javnih rashoda na osnovu istih u prethodnim godinama. U analizu su uključene sve države članice Evropske unije i vrednosti javnih prihoda i rashoda u proteklih deset godina. Za analizu podataka je korišćen softverski paket SPSS i zaključci su doneti zahvaljujući dobijenim rezultatima. Značaj analize se ogleda u praktičnom utemeljenju unapred postavljenih teorijskih stavova koji će svoje utemeljenje imati i u rezulatima analize koji će biti statistički značajni. Dobijeni model nema svoje ograničenje primene pa se može primeniti i na Republiku Srbiju.
Reference
Arnold, J.M., Brys, B., Heady, C., Johansson, Å., Schwellnus, C., Vartia, L. (2011) Tax policy for economic recovery and growth. Economic Journal, 121(550): F59-F80
Baturan, L. (2010) Fondovi za finansiranje zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 573-583
Dečković, S. (2018) Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 84-91
Đokić, M. (2019) Održivi agrarni i ruralni razvoj u Evropskoj uniji. Economics of Sustainable Development, vol. 3, br. 1, str. 29-43
Ilić, N., Stojković, R. (2017) Razvoj Evropske unije kroz prizmu zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Serbian Journal of Engineering Management, vol. 2, br. 2, str. 62-68
Kalaš, B., Jakšić, D., Mijić, K. (2018) Komparativna analiza državnih prihoda I državnih rashoda u zemljama regiona. Finansije, vol. 73, br. 1-6, str. 32-44
Kalaš, B., Milošević, S. (2015) Fiskalna harmonizacija i fiskalna konkurencija u Evropskoj uniji. Ekonomski pogledi, vol. 17, br. 2, str. 139-156
Kostić, R. (2020) Revizija ostvarivanja ciljeva budžetskih programa. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 41-52
Kovačević, M., Trandafilović, J., Kalač, D. (2019) Revizijski aspekt izvršenja budžeta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 93-105
Marković, M. (2015) Prilagođavanje agrarne politike Evropske unije novom okruženju. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 1031-1044
Meta, M., Bajramović, D. (2016) Finansiranje ruralnog razvoja u zemljama članicama EU i zemljama koje se približavaju EU. Ekonomski izazovi, vol. 5, br. 10, str. 64-85
Miljković, A., Miljković, L. (2010) Kreiranje budžeta države. Ekonomika, vol. 56, br. 3, str. 63-68
Pantić, N., Jovanović, B., Issa, H.R. (2019) Oporezivanje u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 2, str. 37-51
Počuča, M., Matijašević-Obradović, J. (2017) Ciljevi i značaj regionalne politike Evropske unije, uz osvrt na politiku regionalnog razvoja Srbije. Strani pravni život, br. 4, str. 75-88
Ristić, K., Ristić, Ž. (2014) Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora. Beograd: EtnoStil
Stanković, B., Damnjanović, R., Popović, M. (2018) Oblici nadzora nad javnim rashodima. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 3, str. 96-109
Vasić, Z. (2015) Poreska kontrola uslov funkcionisanja budžetskog sistema. Akcionarstvo, 21(1), 5-22
Vladušić, L., Živković, A., Pantić, N. (2020) Makroekonomska analiza GDP i zaposlenosti u zemljama Evropske unije. Ekonomika, vol. 66, br. 1, str. 65-76
Zekić, M. (2015) Kontrola i revizije u javnom sektoru. Akcionarstvo, 21(1): 23-34
Živković, A., Pantić, N., Rosić, M. (2019) Fiskalna održivost makroekonomskog sistema članica Evropske unije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 2, str. 32-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2119015I
primljen: 27.01.2021.
prihvaćen: 07.07.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2021.