Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 2, str. 27-38
Uticaj investicionog potencijala banaka na dugoročno stambeno kreditiranje sistema odbrane
aUniverzitet odbrane, Beograd
bUniverzitet Singidunum, Beograd

e-adresalolabgdyu@hotmail.com, lbarjaktarovic@singidunum.ac.rs
Projekat:
Projekat Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015.godine koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19.

Ključne reči: banke; koncentracija; investicioni potencijal; kreditiranje; sistem odbrane
Sažetak
Usvajanjem programa za rešavanje stambenog pitanja profesionalnih vojnih lica sistema odbrane Republike Srbije putem dugoročnih kredita, realizacija stambenog kreditiranja započela je preko banaka zaključivanjem Ugovora. Povećanje efikasnosti realizacije ovih ugovora stvara potrbu za analizom tržišta, kako bi se ovladalo informacijama koje su od koristi prilikom planiranja rashoda iz budžeta Republike Srbije. Cilj ovog rada je da prikaže karakteristike tržišne strukture, intenzitet konkurencije i njihov pojedinačni uticaj u bankarskom sektoru Srbije. Njihov odnos se može sagledati praćenjem stepena koncentracije tržišta, što može imati uticaja na donošenje odluka kod odabira privrednog subjekta sa kojim će ugovor o stambenom kreditiranju biti realizovan.
Reference
Barjaktarović, S. (2004) Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti. Beograd: Zadužbina Andrejević
Bikker, A.J. (2004) Competition and efficiency in a unified european banking market. Northampton: Edward Elgar
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2003) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Fabris, N. (2006) Centralno bankarstvo u teoriji i praksi. Podgorica: Centralna banka Crne Gore
Hadžić, M. (2013) Bankrastvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Kostić, M. (2008) Merenje koncentracije ponude grane. Ekonomski horizonti, 89-108: (10): 1
Kostić, M. (2009) Analiza koncentracije ponude u sektoru osiguranja Srbije. Industrija, vol. 37, br. 2, str. 59-77
Krstić, S. (2016) Značaj institucije Centralne banke za nacionalnu ekonomiju. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 2, str. 18-26
Lipczynski, J., Wilson, J. (2001) Industrial organization: An analysis of competitive markets. Harlow: Prentice Hall
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D., Simeunović, T. (2016) Economic analysis of the influence of milk market concentration on procurement efficiency in the defense system. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 973-985
Milojević, I., Mihajlović, M., Cvijanović, M. (2012) Impact of organizational failure of relevance consolidated budget. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 1, str. 63-71
Mishkin, S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status, sedmo izdanje
Ristić, K., Komazec, S., Ristić, Ž. (2016) Monetarni i bankarski menadžment. Beograd: EtnoStil
Rose, S.P., Hudging, C.S. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data status
Živković, A., Stankić, R., Krstić, B. (2007) Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1802027I
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.