Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 3, str. 119-131
Finansiranje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sopstvenim prihodima
aMinistarstvo odbrane, Uprava za budžet, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresastud.sluzba@va.mod.gov.rs
Sažetak
Do oktobra 2012. godine, sredstva koja su svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga ostvarivali entiteti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije imala su tretman sopstvenih prihoda i predstavljala su poseban izvor finansiranja, iz koga su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije finansirali deo svojih rashoda. Promenom budžetskog tretmana ovi prihodi postali su opšti prihodi budžeta. Na ovaj način ukinuta je mogućnost korišćenja naplaćenih sredstava. Problemi koji su nastali zbog nemogućnosti korišćenja sredstava iz naplaćenih prihoda su višestruki. Pored značajnog iznosa sredstava koja su na ovaj način oduzeta Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, odmah je nastao i problem finansiranja rashoda vezanih za izvršavanje poslova koje su određene jedinice i ustanove u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije već ugovorile, a za čije finansiranje nije bilo sredstava iz budžeta. Problem je delimično rešen na zahtev Ministarstva odbrane, već jula 2013. godine, u sklopu izmena Zakona o budžetskom sistemu, kada je omogućeno da prihodi određenih entiteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, počev od 2014. godine, zadrže karakter sopstvenih prihoda i da se koriste za finansiranje sopstvenih rashoda. Ovim izmenama su posledice promena u budžetskom tretmanu sopstvenih prihoda delom ublažene, ali problem nije u potpunosti rešen. Naime, i dalje postoje zahtevi da se i kod ostalih korisnika sredstava u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije omogući korišćenje naplaćenih sredstava. Iz navedenog proističe potreba za unapređenjem mogućnosti finansiranja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije iz sopstvenih prihoda, tako da će predmet ovog rada biti opravdanost navedenih promena bdžetskog tretmana sopstvenih prihoda, posledice na obim naplaćenih sredstava i moguća rešenja za unapređenje finansiranja sopstvenim prihodima.
Reference
*** Rešenje o finansiranju Programa Operacije i funkcionisanje Vojske Srbije za 2013. godinu
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 98
*** (2016) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem. Službeni glasnik RS, br. 16/16 i 49
*** Strategija odbrane Republike Srbije. www.mod.gov.rs
*** (2009-2015) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - dr zakon i 103/15
Bojović, P., Pavlović, Đ. (2009) Makrofinansije. Beograd: Čigoja štampa
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Niš: Ekonomski fakultet
Medija centar „Odbrana“ (2010) Bela knjiga odbrane. Beograd
Njegić, R., Žižić, M., Lovrić, M., Pavličić.D. (1990) Osnovi statističke analize. Beograd: Savremena administracija
Radičić, M., Raičević, B. (2008) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor1703119S
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci