Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[8]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 94-103
Planiranje i kontrola kao funkcije menadžmenta preduzeća
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U savremenim uslovima ekspanzije fenomena globalizacije, usled dinamičnih promena tržišta i tržišnih uslova, menadžment preduzeća se susreće sa mnoštvom različitih zahteva u okviru svog poslovanja, gde se težište postavlja na ispunjenju postavljenih ciljeva. To implicira da je neophodno obezbediti nesmetano funkcionisanje planiranja i kontrole, kao glavnih elemenata menadžmenta preduzeća, koji pružaju mogućnost preventivnog delovanja na potencijalne limite u realizaciji ciljeva, ali i rešavanje postojećih problema.
Reference
Babić, M., Stavrić, B. (1999) Menadžment. Beograd: MB centar
Gray, E.R., Smeltzer, L.R. (1998) Management: The competitive edge. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Grujić, D., Vojnović, B., Simić, A.D. (2010) Nov pristup regionalnom razvoju. u: 15. međunarodni naučni skup, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš
Mihajlović, M. (2014) Menadžment znanja kao faktor povećanja efikasnosti organizacije. Oditor, broj IX, str. 33-36
Mihajlović, M. (2016) Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja. Oditor, vol. 2, br. 1, str. 4-10
Nikolić, R., Stefanović, V. (2006) Planiranje kao element strategijskog menadžmenta u turizmu. u: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Bor: Tehnički fakultet
Novićević, B.M. (2002) Upravljačko računovodstvo - budžetska kontrola. Niš: Ekonomski fakultet
Popović, S., Đorđić-Eremić, J., Mijić, R. (2014) Interna kontrola u funkciji menadžmenta. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 7, br. 2, str. 74-85
Rikalovic, A., Soares, G.A., Ignjatic, J. (2108) Spatial analysis of logistics center location: A comprehensive approach. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 1(1): 38-50
Stevanović, N. (1991) Obračun troškova. Beograd: Ekonomski fakultet
Vojnović, B. (2011) Osnovi upravljanja. Smederevska Palanka: Digital dizajn
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801094C
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Vojno delo (2018)
Pretpostavke računovodstvenog planiranja i kontrole u preduzeću
Ćurčić Mihailo B., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2018)
The possibility of using data mining in the research of agricultural holdings
Milunović Milan, i dr.

Tehnika (2020)
Uloga finansijskog menadžmenta u preduzeću
Mihajlović Milan B., i dr.

prikaži sve [21]