Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 39, br. 3, str. 29-37
Efekat pušenja cigareta i duvanskog dima na psiho-fizička kondiciju pilota
aVisoka strukovna medicinska škola 'Milutin Milanković', Beograd
bVojnomedicinska akademija, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd
cFarmaceutsko predstavništvo 'Richter Gedeon', Beograd
Ključne reči: nikotin; uživanje duvana-pušenje; letenje
Sažetak
U letačkom pozivu je ljudski faktor, više nego u mnogim drugim profesijama, najkritičniji među faktorima koji uslovljavaju integritet u odnosima između letača, s jedne strane, i mašine - vazduhoplova, s druge strane. Svaki letač je dužan i odgovoran da maksimalno održava svoj profesionalni potencijal, kako u tehnici letenja, tako i u odnosu na svoju fizičku i psihičku kondiciju. Ovo je važno, jer dobra fizička kondicija povećava psiho-fizičku otpornost. Dobrom fizičkom kondicijom povećava se ventilacija pluća, funkcija krvotoka i mišića, povećava se promet hranljivih materija, čime se poboljšava regenerativna sposobnost organizma i njegova aktivnost. Poboljšava se otpornost organizma uopšte, a naročito na hipoksiju, ubrzanje, natpritisak, dekompresiju i vibracije. Usporava se kumulativan efekat psihičke napetosti i pojava zamora. Jedino u takvim okolnostima, kada letač vodi računa o svom zdravlju, on može da bude u stanju da bez negativnih posledica po sebe i po letački zadatak izdrži ona relativno kratkotrajna maksimalna naprezanja svog organizma, karakteristična za letačku profesiju. Zato se od pilota zahteva odlično poznavanje aerodinamike, izuzetna tehnika pilotiranja i visok nivo psiho-fiziološke pripremljenosti.
Reference
Arsić-Komljenović, G. (1998) Uticaj pušenja cigareta i dima duvana na obavljanje letačkog poziva. Beograd: VMA, Specijalistički rad
Arsić-Komljenović, G. (2007) Uticaj pozitivnog Gz ubrzanja na neuroendokrini i imunski odgovor. VMA, doktorska disertacija
Browning, W.H. (1970) Deleterious effects of cigarette smoking and 100 percent oxygen on aircrew members in high performance aircraft. Aerospace medicine, 41(1): 39-42
Dille, J.R., Linder, M.K. (1981) The effects of tobacco on aviation safety. Aviat. Space Env. Med, 73125, 52(2), str. 112-115, Civil Aero medical Institute, Federal Aviation Administration, Oklahoma City, Oklahoma
Đokić, T.D. (1993) Cell-to-cell interaction in airways: The role of neurogenic inflammation. Acta biologiae et medicinae experimentalis, 18, str. 13-25
Giannakoulas, G., Katramados, A., Melas, N., Diamantopoulos, I., Chimonas, E. (2003) Acute effects of nicotine withdrawal syndrome in pilots during flight. Aviation, space, and environmental medicine, 74(3): 247-51
Jovelić, A., Rađen, S., Hajduković, Z., Čanji, T. (2009) Povezanost nivoa C-reaktivnog proteina i prekliničke karotidne arterioskleroze kod vojnih pilota. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 6, str. 465-471
Sommese, T., Patterson, J.C. (1995) Acute effects of cigarette smoking withdrawal: A review of the literature. Aviat. Space Env. Med, 66, str. 164-7
Yoneda, I., Watanabe, Y. (1997) Comparisons of altitude tolerance and hypoxia symptoms between nonsmokers and habitual smokers. Aviation, space, and environmental medicine, 68(9): 807-11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1003029A
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2011.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2011)
Povezanost uživanja duvana i prevalence HOBP
Arsić-Komljenović Gordana, i dr.

Zdravstvena zaštita (2010)
Pušenje i zdravlje
Arsić-Komljenović Gordana, i dr.

Medicinski pregled (2003)
Biostimulacija laserom niske snage u lečenju bronhijalne astme
Milojević Momir M., i dr.

prikaži sve [5]