Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 137, br. 1-2, str. 43-46
Analiza mikrosatelitskih markera D18S70 i D20S116 na DNK izolovanoj iz dentina - primena u forenzičkoj medicini
aUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za biologiju i humanu genetiku

e-adresajelena_milasin@yahoo.com
Ključne reči: STR polimorfizmi; D18S70; D20S116; forenzička medicina
Sažetak
Uvod. Genetičke analize hipervarijabilnih genskih lokusa iz grupe mikrosatelita izolovanih iz različitog biološkog materijala ljudskog porekla nalaze svoju praktičnu primenu u forenzičkoj praksi u svrhu identifikacije, utvrđivanja spornog roditeljstva i srodničkih odnosa. Cilj rada. Cilj rada je bio da se ispita učestalost alela mikrosatelitskih genskih lokusa D18S70 i D20S116 i utvrdi da li se u našoj populaciji nalaze u Hardi-Vajnbergovoj (Hardy-Weinberg) ravnoteži. Takođe su ispitivani forenzički parametri za navedene genetičke markere: moć diskriminacije (PD), moć isključenja (PE), marker informativnosti lokusa, značajan marker očinstva i verovatnoća poklapanja genotipova. Metode rada. U istraživanju je kao biološki materijal ljudskog porekla korišćeno 70 ekstrahovanih zuba. Izolacija DNK iz čvrstog zubnog tkiva obavljana je organskom metodom, nakon čega je utvrđen protokol za PCR amplifikaciju ispitivanih genskih lokusa. Proizvodi PCR amplifikacije analizirani su vertikalnom elektroforezom na dvanaestoprocentnom poliakrilamidnom gelu bojenom etidijum-bromidom, posle čega su analizirani genotipovi. Statistička obrada navedenih forenzičkih parametara vršena je primenom programa Cervus. Rezultati. Učestalosti pojedinih alela i genotipova za analizirane genske lokuse statistički su obrađene i utvrđeno je da se nalaze u Hardi-Vajnbergovoj ravnoteži. Marker D18S70 imao je šest alela, a D20S116 osam alela. PD i PE za D18S70 bili su 0,92, odnosno 0,41, a za D20S116 0,95, odnosno 0,48. Zaključak. STR lokusi D18S70 i D20S116 su se pokazali vrlo informativnim markerima. S obzirom na broj i učestalost alela, kao i vrednosti ključnih forenzičkih parametara, ovi mikrosateliti su pogodni za upotrebu u forenzičke svrhe u našoj populaciji, odnosno moguće ih je primeniti u otkrivanju i analizi spornog roditeljstva.
Reference
Gill, P., Jeffreys, A.J., Werrett, D.J. (1985) Forensic application of DNA 'fingerprints'. Nature, 318(6046): 577-9
Jeffreys, A.J., Wilson, V., Neumann, R., Keyte, J. (1988) Amplification of human minisatellites by the polymerase chain reaction: Towards DNA fingerprinting of single cell. Nucleic Acids Res, 16, str. 10953-71
Marjanović, D., Milosavljević, M. (2003) Uporedna vrednost konvencionalnih metoda i DNK analize u rešavanju najtežih krivičnih dela. Exp Forensis, 1(I):245-55
Milosavljević, M. (2000) Osnovi forenzičke biologije. Sarajevo: Udruženje građana 'Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu'
Primorac, D., Anđelinović, Š., Čule, J., Definis-Gojanović, M., Gornik, I., Lauc, G., i dr. (2001) Primjena analize DNA u sudskoj medicini i pravosuđu. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske
Reynolds, R., Sensabaugh, G., Blake, E. (1991) Analysis of genetic markers in forensic DNA samples using the polymerase chain reaction. Anal Chem, 63(1): 2-15
Sprecher, C.J., Puers, C., Lins, A.M., Schumm, J.W. (1996) General approach to analysis of polymorphic short tandem repeat loci. Biotechniques, 20(2): 266-76
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/SARH0902043P
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka