Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 245-249
Uticaj rokova i norme zalivanja na masu semena šećerne repe različitih frakcija
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamrajic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: frakcije semena; masa 1.000 semena; rokovi i norme zalivanja; šećerna repa
Sažetak
Poznati uticaj mase 1.000 semena na ostale kvalitetne osobine semena šećerne repe, dao nam je zadatak da se istraži uticaj rokova i norme zalivanja na masu 1.000 semena šećerne repe. Statistički opravdane razlike ostvarene su kod rokova zalivanja i količine vode. Masa 1.000 semena rasla je od prvog do trećeg roka zalivanja. Treći rok zalivanja posle 45 dana od početka formiranja cvetnog stabla ostvario je najveću masu 1.000 semena šećerne repe. Najveća masa 1.000 semena bila je od 45 mm do 55 mm vode sa opravdanim razlikama u odnosu na 25 mm do 30 mm vode.
Reference
Dokić, P. (1981) Fiziološki procesi pri klijanju semena šećerne repe. u: Fiziologija šećerne repe, Beograd: SANU, 159-175
Kawakatsu, M., Yoshida, G., Ogata, N., Tanaka, M. (1988) Investigation of qualities of sugar beet (Beta vulgaris) seed: Effect of seed growing conditions on qualities of seeds. u: Proceedings of the Sugar Beet Research Association, Japan, No 39, str. 48-55
Kristek, A., Dokić, P., Stančić, I. (1992) Proizvodnja semena šećerne repe. u: Šećerna repa, Beograd: Jugošećer, Monografija
Lampeter, W. (1988) Qualitatsmekmale des Saat und Pflanzgutes und deren Bestimmung, Saat und Pflazgutproduktion, I Deutscherlandwirtschftivelag. Berlin, VEB, 25-49
Maksimović, L., Čačić, N., Milić, S., Pejić, B. (2007) Uticaj đubrenja i navodnjavanja na prinos i tehnološki kvalitet šećerne repe. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 183-193
Mermoud, A., Tamini, T.D., Yacouba, H. (2005) Impacts of different irrigation schedules on the water balance components of an onion crop in semi-arid zone. Agricultural water management, 77, str. 282-295
Rajić, M. (1992) Uticaj rokova setve, načina đubrenja i navodnjavanja na prinos i kvalitet semena šećerne repe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Sepaskhah, A.R., Kamgar-Haghighi, A.A. (1997) Water use and yields of sugarbet grown under every-other-furrow irrigation with different irrigation intervals. Agricultural Water Management, 34(1): 71
Stanaćev, S. (1979) Morfološke, anatomske osobine i hemijski sastav - šećerna repa. Beograd: Nolit, Monografija, 31-73
Stehlik, V. (1956) Pestovani roslin. Praha: Dil, 3, 59-61
Štatkić, S., Hristov, N., Kovačević, N., Mladenović, G., Đilvesi, K., Momčilović, V. (2008) Kvalitet semena pšenice u zavisnosti od krupnoće zrna. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 27-31
Wolff, A. (2000) Sugar beet seed production Sugar beet growing 2000. u: Proceedings of the conference, Prague, str. 56-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.

Povezani članci