Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 74, br. 6, str. 877-882
Studija slučaja Plav - pametni grad
Univerzitet Adriatik Bar, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora

e-adresaandrijanadada@gmail.com
Ključne reči: pametan grad; digitalni grad; održivi razvoj; optimalno korišćenje gradskih resursa
Sažetak
Trend razvoja održivog turizma sa jedne strane, i raseljavanje stanovništva iz manje urbanizovanih sredina sa druge strane aktuelizovali su problem korišćenja raspoloživih resursa. U radu je dat pregled pametnih gradova koji su na adekvatan način pristupili sličnim problemima. U rad je dat poseban pristup za transformaciju Plava u pametni grad, kako bi se u potpunosti iskoristili turistički, i ostali potencijali grada Plava. Upravljanje razvojem jednog pametnog grada, predstavlja složen proces, i jedini način da se isti uspješno realizuje jeste adekvatno strateško planiranje razvoja grada Plava kao pametan grad, sa svim pojedinim fazama njegovog razvoja datim kroz akcioni plan.
Reference
Cvetković, A., Adamović, S. (2018) Moderne tehnologije u funkciji pametnih gradova. u: Sinergija 2018 XIX Međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Sinergija, Sveska 19, Broj 4
Dijaspora tv (2017) Beč ima aplikaciju 'Sagꞌs Wien' za prijavu nekog problema u gradu. Objavljen 21.02, http://dijaspora.tv/bec-ima-aplikaciju-sag%EA%9E%8Cs-wien/
Đorđević, B., Bijelović, N. (2013) Pametni gradovi. Beograd: Univerzitet u Beogradu, FON, Seminarski rad
Eden Strategy Institute (E.S.I.), ONG&ONG Pte Ltd, OXD (2018) Top 50 smart city governments
Hajtić, I. (2017) Dinamička karta buke grada Bjelovara. Zagreb, Diplomski rad
IoT World Today Pametni gradovi - kapije budućnosti. Imagazin, http://imagazin.rs/pametni-gradovi-kapije-buducnosti/
Racan, L. (2016) Razvoj pametnih gradova u Japanu. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma 'Dr. Mijo Mirković', Diplomski rad
Starr, G., Smith, A. (2018) Smart planning our future cities: Supporting healthy, equitable and sustainable communities in the digital age. Evergreen
Višić, A. (2017) Karakteristike pametnog grada i prilike za Split. Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Završni rad
Washburn, D., Sindhu, U. (2010) Helping CIOs understand: Smart city initiatives. Forrester Research
Yaqoob, I., Hashem, I., Mehmood, Y., Gani, A., Mokhtar, S., Guizani, S. (2017) Enabling communication technologies for smart cities. IEEE Communications Magazine, Volume 55, Issue 1, January
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1906877K
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka