Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 91, br. 2, str. 213-227
Završetak postupka dobrovoljne likvidacije, odgovornost i brisanje privrednog društva iz registra
Advokatska komora Vojvodine, Novi Sad
Ključne reči: likvidacija; privredno društvo; likvidacioni ostatak; odgovornost; brisanje iz registra
Sažetak
Likvidacija je postupak po čijem završetku dolazi do brisanja privrednog društva iz registra i posledično njegovog prestanka. Postupak likvidacije može da se sprovede samo nad privrednim društvom koje ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza. Razlikujemo dobrovoljnu i prinudnu likvidaciju. Postupak dobrovoljne likvidacije se može podeliti na tri dela. U ovom radu se obrađuje samo završna faza postupka likvidacije. Postupak likvidacije regulisan je Zakonom o privrednim društvima, što je i logično, jer se vrši nad solventnim privrednim društvom. S druge strane, postupak likvidacije ne zahteva normativno regulisanje u tom obimu koje bi opravdavalo njegovo izmeštanje u poseban propis, kao što je slučaj sa postupkom stečaja koji predstavlja poseban vanparnični postupak i koji je regulisan posebnim zakonom. Normativno regulisanje završne faze likvidacije se odnosi na sastavljanje dokumenata nakon namirenja poverilaca i njihovog usvajanja, raspodelu likvidacionog ostatka, naknadu likvidacionom upravniku, okončanje likvidacije. U radu je obrađena odgovornost likvidacionog upravnika i odgovornost članova društva po okončanju likvidacije. No, za sprovođenje postupka likvidacije neophodno je poznavanje čitavog niza propisa. Nakon otpočinjanja postupka likvidacije menja se cilj privrednog društva, te su sve radnje usmerene ka prestanku njegovog postojanja, a ne ka sticanju dobiti.
Reference
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011 i 83/2014 -dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018
*** (2002-2018) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/2002, 84/2002. - ispr., 23/2003. - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005. - dr. zakon, 62/2006. - dr. zakon, 63/2006. - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009. - dr. zakon, 53/2010, 10
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Službeni glasnik RS, br. 97
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, 85/2005, 88/2005. - ispr., 107/2015. - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016
*** (2008-2017) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017
*** (2013/2018) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 62/2013 i 30/2018
*** (2001-2018) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002. - dr. Zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 65/2014. - dr. zakon, 142/2014, 91/2015. - autentično tumačenje, 122/2015, 113/2017. i 95/
*** (1993-2015) Zakon o trgovačkim društvima. Narodne novine, 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15
*** (2003-2018) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004. - odluka USRS, 84/2004. - dr. zakon, 85/2005, 101/2005. - dr. zakon, 63/2006. - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018
*** (2001-2019) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002. - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006. - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011. - odluka US, 7/2012. - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012. - odluka US
*** (2011/2014) Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Službeni glasnik RS, br. 99/2011. i 83/2014
*** (2016) Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju. Službeni glasnik RS, br. 42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gakv91-23470
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka