Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 15, br. 1, str. 15-20
Ispitivanje termodinamičkih veličina i faznih ravnoteža u sistemu Ag-In-Sn
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
cUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Sažetak
Jedan od aktuelnih svetskih trendova, obzirom na primarne ekološke zahteve svakako je i pronalaženje novih, bezolovnih lemnih legura koje mogu zameniti već postojeće lemove na bazi olova. Legure koje se već koriste u elektronskoj industriji kao zamena za standardne Pb-Sn lemove, imaju veliki sadržaj kalaja (Ag-Sn), pa se može očekivati da će se dodatkom indijuma kao trećeg elementa sniziti temperatura topljenja legure. Iz tih razloga, ispitivan je sistem Ag-In-Sn, pri čemu su odabrane legure sa konstantnim molskim odnosom In:Sn = 1:2. U cilju što potpunijeg poznavanja termodinamičkih veličina, kao i faznih ravnoteža ovog sistema, rad obuhvata sledeće: • Kvalitativnu diferencijalnu termijsku analizu (DTA), u cilju određivanja karakterističnih temperatura faznih transformacija za ispitivane legure • Skenirajuću elektronsku mikroskopiju (SEM) radi utvrđivanja mikrostrukture uzoraka • Određivanje koeficijenata aktivnosti, aktivnosti, parcijalnih i integralnih molarnih termodinamičkih veličina legura sistema Ag-In-Sn, na temperaturi od 1423 K metodom termodinamičkog predviđanja po opštem modelu rastvora.
Reference
Korhonen, T.M., Kivilahti, J.K. (1998) JEM, 27, 149
Liu, X.J., Inohana, Y., Takaku, Y., Ohnuma, I., Kainuma, R., Ishida, K., Moser, Z., Gasior, W., Pstrus, J. (2002) Experimental determination and thermodynamic calculation of the phase equilibria and surface tension in the Sn-Ag-In system. Journal of Electronic Materials, 31, 1139
Miki, T., Ogava, N., Nagasaka, T., Hino, M. (2001) Activity measurement of the constituents in molten ag-in-sn ternary alloy by mass spectrometry. Mater. Trans, 42 (5) 732
Vassilev, G., Dobrev, E., Tedenac, J.C. (2005) Journal of Alloys and Compounds, in print
Zhang, J. (2003) Calculating models of mass action concentration for metallic melts Ag_In_Sn. Calphad, 27(1) 9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Hemijska industrija (2008)
Ispitivanje fazne ravnoteže i karakterizacija legura u sistemu Sn-In-Ag
Milosavljević Aleksandra R., i dr.

Tehnika - Novi materijali (2010)
Predviđanje termodinamičkih osobina sistema Ag-In-Sn-Cu
Milosavljević Aleksandra, i dr.

Tehnika - Novi materijali (2009)
Karakterizacija nekih bezolovnih lemnih legura na bazi kalaja i indijuma
Milosavljević Aleksandra R., i dr.

prikaži sve [4]