Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 36, br. 1, str. 49-61
Kvalitet tradicionalno dimljene pečenice dobijenih od mesa autohtonih rasa svinja
aUniversity of Agriculture, Faculty of Food Technology, Department of Animal Product Technology, Kraków, Poland
bUniversity of Agriculture, Faculty of Animal Science, Department of Genetics and Animal Breeding, Kraków, Poland
cUniversity of Agriculture, Faculty of Animal Science, Insitute of Veterinary Science, Kraków, Poland

e-adresawladyslaw.migdal@urk.edu.pl
Projekat:
Project "The uses and the conservation of farm animal genetic resources under sustainable development" co-financed by the National Centre for Research and Development within the framework of the strategic R&D programme "Environment, agriculture and forestry" - BIOSTRATEG, contract number: BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016

Sažetak
Domaća (nativna) populacija - rase svinja su rase nastale u određenom regionu i/ ili zemlji kao lokalne, primitivne rase. U Poljskoj to su 3 rase svinja: pulavska, zlotnička bela i zlotnička šarena svinja. Cilj rada bio je procena kvaliteta mesa i tradicionalno dimljenih pečenica dobijenih od mesa autohtonih rasa svinja koje se uzgajaju na tradicionalan način. Analiza mesa pokazala je da je najveći udeo masti u zlotničkoj šarenoj svinji (4,60 ± 0,33) i beloj (3,63 ± 0,41), dok je najmanji u pulavskoj (2,78 ± 0,29). Vrednosti dobijene za silu presecanja dimljene pečenice se statistički razlikuju. Vrednosti tvrdoće bile su najviše kod zlotničke bele (65,66 ± 6,46), dok su najniže bile kod zlotničke šarene (33,27 ± 4,12). Slične vrednosti sile presecanja utvrđene su kod zlotničke bele (51,90 ± 7,11), odnosno kod zlotničke šarene rase (30,43 ± 5,54). Bez obzira na dobijene rezultate, mesni proizvodi su dobili dobre ocene na testu senzorne procene i nizak nivo policikličkih aromatskih ugljovodonika. Zaključujemo da je meso pulavske, zlotničke bele i šarene rase svinja kvalitetna sirovina koje se može koristiti za proizvodnju tradicionalnih i regionalnih mesnih proizvoda čime se postižu visoki senzorni rezultati i dobro prepoznaju kod potrošača. Tradicionalno dimljene pečenice proizvedene od mesa navedenih rasa odlikuju su vrlo kvalitetnim parametrima.
Reference
*** (1975/2002) PN-75/A-04018/Az3: Agricultural food products: Nitrogen contents determination with Kjeldahl's method and recalculation into protein
*** (2011) Commission Regulation (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs. Text with EEA relevance
*** (2006/2008) PN-EN 12014-3/Ap1: Foodstuffs. Determination of nitrate and/or nitrite content. Part 3: Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite
*** (2014) ISO 8586: Sensory analysis: General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors
*** (2000) PN-ISO 1444: Meat and meat products: Free fat contents determination
*** (2000) PN-ISO 936: Meat and meat products: Determination of total ash content
*** (2000) PN-ISO 1442: Meat and meat products: Water contents determination
*** (1998) PN-ISO 6658: Sensory analysis. Methodology: General guidance. in Polish
Babicz, M., Kamyk, P., Stasiak, A., Pastwa, M. (2009) Opportunities to use Puławska pigs for heavy fattener production. Annals of Animal Science, 9 (3): 259-268
Czarniecka-Skubina, E., Przybylski, W., Jaworska, D., Wachowicz, I., Urbańska, I., Niemyjski, S. (2007) Quality profile of pork meat with varying contents of intramuscular fat. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 6 (55):285-294, (In Polish, summary in English)
Čandek-Potokar, M. (2019) European local pig breeds: Diversity and performance. IntechOpen, A study of project TREASURE, https://www.intechopen.com/books/european-local-pig-breeds-diversity-andperformance-a-study-of-project-treasure
Daszkiewicz, T., Bąk, T., Denaburski, J. (2005) Quality of pork with a different intramuscular fat (IMF) content. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 14/55, 1:31-36
Florowski, T., Pisula, A., Słowiński, M., Orzechowska, B. (2006) Processing suitability of pork from different breeds reared in Poland. Acta Scientiarium Polonorum, Aliment, 5(2): 55-64
Grześkowiak, E., Borzuta, K., Strzelecki, J., Buczyński, J.T., Lisiak, D., Janiszewski, P. (2007) Results of the study on carcass quality and technological suitability of meat obtained from Złotnicka pigs. Roczniki Naukowe Zootechniki, 34: 239-250, (In Polish, summary in English)
Hammermeister, A., Blicharski, T. (2007) Rasa puławska - bogactwo rejonu. Top Agrar, 6: 24-25, (In Polish)
Janiszewski, P., Grześkowiak, E., Szulc, K., Borzuta, K., Lisiak, D. (2015) Effect of crossing Zlotnicka Spotted pigs with Duroc and Polish Large White breeds on quality of selected meat products. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 5,102:109-120, (In Polish, summary in English)
Kędzior, W., Halagarda, M., Pyrzyńska, E. (2014) Quality of traditional hams. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 86: 237-243, (In Polish, summary in English)
Krupiński, J., Martyniuk, E., Krawczyk, J., Baran, L., Bielański, P., Bobak, L., Calik, J., Chełmińska, A., Kawęcka, A., Kowalska, D., Majewska, A., Obrzut, J., Pasternak, M., Piórkowska, M., Polak, G., Puchała, M., Sikora, J., Sosin-Bzducha, E., Szyndler-Nędza, M. (2017) 15th anniversary of coordination of animal genetic resources conservation programmes at the National Research Institute of animal production. Przegląd Hodowlany, 4:30-36, (In Polish)
Kušec, G., Dovč, P., Karoly, D., Čandek-Potokar, M. (2015) Local pig breeds and pork products in Croatia and Slovenia: Unexploited treasure. Poljoprivreda, 21(1 sup): 16-21
Litwińczuk, Z. (2017) Domestication and breeding of livestock as a crucial element of the development of civilization. Przegląd Hodowlany, 2: 30-32, (In Polish)
Łyczyński, A., Pospiec, E., Czyżak-Runowska, G., Rzosińska, E., Grześ, B., Mikołajczak, B., Iwańska, E. (2007) Możliwości doskonalenia i kształtowania wartości rzeźnej i jakości mięsa wieprzowego. Przegląd Hodowlany, 2: 9-13, (In Polish)
Martyniuk, E. (2010) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (In Polish)
Migdał, W., Dudek, R., Kapinos, F., Kluska, W., Zając, M., Węsierska, E., Tkaczewska, J., Kulawik, P., Migdał, Ł., Migdał, A., Prudel, B., Pieszka, M. (2015) Traditional smoking of meat and meat products: The factors influencing the level of polycyclic aromatic hydrocarbons. u: Proceedings of the 4th International Conference: Trends in meat and meat products manufacturing, Kraków, 97-115
Olkiewicz, M., Moch, P., Makala, H. (2006) Charakterystyka szynek surowych dojrzewających wyprodukowanych z surowca pochodzącego od wybranych prymitywnych ras polskich. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (Annals of Institute of Meat and Fat Industry), 44/2:141-151 (In Polish)
Popova, T., Nakev, J., Marchev, Y. (2015) Fatty acid composition of subcutaneous and intramuscular adipose tissue in East Balkan pigs. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 31, br. 4, str. 543-550
Pugliese, C., Sirtori, F. (2012) Quality of meat and meat products produced from Southern European pig breeds. Meat Science, 90(3): 511-518
Radović, Č., Petrović, M., Katanić, N., Radojković, D., Savić, R., Gogić, M., Terzić, N. (2017) Fertility traits of autochthonous breeds of Mangalitsa, Moravka and Resavka. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 33, br. 4, str. 389-396
Radović, Č., Savić, R., Petrović, M., Gogić, M., Lukić, M., Radojković, D., Batorek-Lukač, N. (2019) Mangalitsa (Swallow-Belly Mangalitsa) Pig
Szulc, K., Dolata, W., Buczyński, J.T., Skrzypczak, E. (2011) The Złotnicka Spotted breed as a raw material for production of the premium meat products. Postępy Nauk Rolniczych (Advances in Agricultural Sciences), 3: 67-74, (In Polish, summary in English)
Szulc, K., Skrzypczak, E. (2016) Comparison of the quality of meat from native Polish and Italian pigs. Przegląd Hodowlany, 1:7-11, (In Polish)
Szulc, K., Skrzypczak, E. (2015) Meat quality of Polish native pigs. Wiadomości Zootechniczne, LIII (1): 48-57, (In Polish, summary in English)
Szulc, K., Skrzypczak, E., Buczyński, J.T., Stanisławski, D., Jankowska-Mąkosa, A., Knecht, D. (2012) Evaluation of fattening and slaughter performance and determination of meat quality in Złotnicka Spotted pigs and their crosses with the Duroc breed. Czech Journal of Animal Science, 57(No. 3): 95-107
Szyndler-Nędza, M., Luciński, P., Bajda, Z., Babicz, M., Szulc, K. (2011) Charakterystyka świń ras utrzymywanych w kraju-rasy rodzime. Gospodarka Mięsna, 2:8-13, (In Polish)
Szyndler-Nędza, M., Szulc, K., Blicharski, T. (2012) Native breed pigs: Possibilities of raising in organic farms. Wiadomości Zootechniczne, L(3): 19-26, (In Polish, summary in English)
Trombetta, M.F., Pacchioli, M.T., Baldini, P., di Lecce, R., Chizzolini, R., Falaschini, A. (1997) Hybrid pigs for the production of Italian quality ham. Pig News and Information, 18(1): 23N-28N
Tyra, M., Mitka, I. (2015) The role of IMF in forming meat quality (sensory) parameters. Wiadomości Zootechniczne, LIII(4): 50-56, (In Polish, summary in English)
Wood, J.D., Enser, M., Fisher, A.V., Nute, G.R., Richardson, R.I., Sheard, P.R. (1999) Manipulating meat quality and composition. Proceedings of the Nutrition Society, 58(2): 363-370
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH2001049M
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0