Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 4, str. 504-512
Pouzdanost proračuna odbačaja pešaka tradicionalnim i računarskim metodama
aPanevropski univerzitet 'Apeiron', Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

e-adresazoran.z.avramovic@aperion-edu.eu
Ključne reči: daljina odbačaja pešaka; analiza saobraćajne nezgode; PC Crash; visina pešaka; uporedna analiza
Sažetak
Razvojem informacionih tehnologija stvoreni su uslovi za razvoj i primenu softvera namenjenih simulaciji saobraćajnih nezgoda. Od softverskih alata koji se značajnije koriste u Evropi, izdvaja se program PC Crash. U ovom radu izvršena je uporedna analiza daljine odbačaja pešaka tradicionalnim metodama i korišćenjem programa PC Crash. U zavisnosti od visine i težine pešaka date su vrednosti daljine odbačaja pešaka korišćenjem programa PC Crash. Primenom statističkih metoda izvršena je provera značajnosti razlika tradicionalnih metoda i programa PC Crash.
Reference
*** (1978) Larusova enciklopedija. Beograd: Vuk Karadžić, prevod
Avramović, Z.Ž., Radojičić, R.Z., Savkić, D.S. (1996) Basic characteristics of object oriented programming system ARS for simulation queuing systems. u: YuInfo, Brezovica, 107
Avramović, Z.Ž., Radojičić, R.Z., Mirković, S.D. (2015) A new approach to computer analysis of queuing systems without programming. JITA -Journal of Information Technology and Applications, JITA, 5(2015) 1:25-32, Paneuropean University APEI-RON, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H, www.jita-au.com
Datentechnik, S. (2010) Operating manual PC crash. Linz, Austria, Version 9.0
Dragač, R. (1994) Bezbednost saobraćaja III. Beograd: Saobraćajni fakultet
Dragač, R., Vujanić, M. (2002) Bezbednost saobraćaja II deo. Beograd: Saobraćajni fakultet
Ivanišević, T. (2014) Primena PC CRASH-a u analizi odbačaja pešaka. Banja Luka: Saobraćajni fakultet, specijalistički rad
Lipovac, K. (2008) Bezbednost saobraćaja. Beograd: Službeni list
Ronald, G.L., Donald, K.E., Oren, P. (1988) Concrete mathematics: A foundation for computer science. Addison-Wesley Publishing Company
Smailović, E., Cvijan, M. (2013) Uporedna analiza tradicionalnih i savremenih načina analize SN sa pešacima. u: Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju, XII Simpozijum, Divčibare
Trifunović, M. (2010) Uporedna analiza postupaka za utvrđivanje sudarne brzine i odbačaja dece pešaka klasičnim metodima i primenom program PC Crash. Beograd: Saobraćajni fakultet, završni rad
Vujaklija, M. (1988) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vujanić, M., i dr. (2000) Priručnik za saobraćajno-tehničko vještačenje i procjene šteta na vozilima. Banja Luka
Vukadinović, S., Popović, J. (2004) Matematička statistika. Beograd: Saobraćajni fakultet
WHO (2009) Global status report on road safety. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2004504A
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2000)
Pravo okrivljenog na obezbeđenje dovoljno vremena za spremanje odbrane u krivičnom postupku
Mamula Đorđe P.

Gl Adv komore Vojvodine (2017)
Lišenje života iz samilosti
Rešetar Dejan

Kultura (2011)
Literarni žurnalizam
Todorović Neda

prikaži sve [84]