Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 36, br. 81, str. 2063-2066
Emicizumab u terapiji Hemofilije A
aKlinički centar Niš, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika

e-adresatijanic.ivan@yahoo.com
Ključne reči: Emicizumab; hemofilija A; terapija
Sažetak
Uvod: I pored značajnog napretka u terapiji Hemofilije A poslednjih decenija primenom koncentrovanih preparata osmog faktora, i dalje su povremeno prisutne epizode krvarenja. Pojava inhibitora značajno umanjuje efikasnost tradicionalne zamenske terapije, povećavajući značajno morbiditet i mortalitet kod ovih pacijenata. Emicizumab (HEMLIBRA ®) je himerno bispecifično humanizovano antitelo koje premošćava aktivirani FIX i FX i tako ponovo uspostavlja funkciju aktiviranog FVIII koji nedostaje. Cilj: Analiza literaturnih podataka o delovanju Emicizumaba u trapiji Hemofilije A. Rezultati: Do sada sprovedene multicentrične randomizovane studije pod nazivom HAVEN su pokazale odlične rezultate ovog leka u lečenju pacijenata sa Hemofilijom A. Inhibitori FVIII se ne vezuju niti neutrališu emicizumab, pa samim tim nemaju uticaj na hemostatičku aktivnost leka. Profilaksa emicizumabom je dala značajnu redukciju lečenih krvarenja od 79% naspram grupe pacijenata na profilaksi bypassing agensima, a nakon dužeg praćenja čak 95%. I ostale studije su potvrdile dobre rezultate u lečenju i siguran bezbedonosni profil, kako kod odraslih, tako i kod dece. U slučaju pojave krvarećih događaja ili pripreme za neodložnu hiruršku intrevenciju, preporuka je davanje rFVII (NovoSeven) ® po dosadašnjim vodičima. Zaključak: Dosadašnji rezultati profilaktičke primene Emicizumaba pokazuju da se možda radi o revulucionarnom preparatu koji može značajno redukovati epizode krvarenja i popraviti kvalitet života pacijenata sa Hemofilijom A. Ipak, potrebno je dalje ispitivanje ovog leka.
Reference
Franchini, M., Mannucci, P.M. (2018) Non-factor replacement therapy for haemophilia: A current update. Blood Transfus, 16: 457-61
Franchini, M., Mannucci, P.M. (2013) Hemophilia A in the third millennium. Blood Reviews, 27(4): 179-184
Lacroix-Desmazes, S., Scott, D.W., Goudemand, J., et.al. (2017) Summary report of the First International Conference on inhibitors in haemophilia A. Blood Transfus, 15: 568-76
Lenting, P.J., Denis, C.V., Christophe, O.D. (2017) Emicizumab, a bispecific antibody recognizing coagulation factors IX and X: How does it actually compare to factor VIII?. Blood, 130(23): 2463-2468
Lippi, G., Favaloro, E.J. (2019) Emicizumab (ACE910): Clinical background and laboratory assessment of hemophilia A. Advances in Clinical Chemistry, 88: 151-167
Mahlangu, J., Oldenburg, J., Paz-Priel, I., Negrier, C., Niggli, M., Mancuso, M., Schmitt, C., Jiménez-Yuste, V., Kempton, C., Dhalluin, C., Callaghan, M.U., Bujan, W., Shima, M., Adamkewicz, J.I. (2018) Emicizumab prophylaxis in patients who have hemophilia A without inhibitors. New England Journal of Medicine, 379(9): 811-822
Oldenburg, J., Mahlangu, J.N., Kim, B., Schmitt, C., Callaghan, M.U., Young, G., Santagostino, E., Kruse-Jarres, R., Negrier, C., Kessler, C., Valente, N., Asikanius, E., Levy, G.G., Windyga, J. (2017) Emicizumab prophylaxis in hemophilia A with inhibitors. New England Journal of Medicine, 377(9): 809-818
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/asn2081007T
primljen: 22.03.2020.
revidiran: 05.04.2020.
prihvaćen: 23.04.2020.
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka