Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 18, str. 140-149
Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrijednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresaj.pljakic@uninp.edu.rs
Ključne reči: porez na dodatu vrijednost; PDV; poreska oslobođenja; poresko pravo
Sažetak
Porez na dodatu vrijednost, kao oblik oporezivanja prometa i usluga uveden je u pozitivnopravni sistem R. Srbije 2005. godine. U vrijeme sprovođenja poreskih reformi ali i, nešto kasnije, svjetske ekonomske krize ovaj oblik oporezivanja dao je određene rezultate. U radu autorica daje najprije kratak pregled poreza na dodatu vrijednost uopšte, a nakon toga se bavi poreskim oslobođenjima kod poreza na dodatu vrijednost i značaj njihovog obima. Data je analiza poreskih oslobođenja u R. Srbiji sa pojašnjenjima i detaljnom klasifikacijom. Nakon toga, obrađena su poreska oslobođenja u zemljama u regionu i u Evropskoj uniji. Cilj istraživanja je utvrđivanje, te pojašnjavanje, samog pojma poreskih oslobođenja kao i uslova pod kojima se mogu ostvariti. Osim toga, uporedna analiza daje rezultate kod poređenja širine i opsega poreskih oslobođenja u pojedinim zemljama, te ciljevima koji se na taj način žele postići. Tokom istraživanja korišćen je metod analize zakonskih rješenja uz primjenu normativnog metoda. Komparativni metod korišćen je prilikom upoređivanja zakonskih rješenja u R. Srbiji propisa u sistemu zemalja Evropske unije. U radu je dat i kratak pregled historijata poreza na dodatu vrijednost u svijetu i Srbiji uz primjenu historijskog metoda. Također, analizom ranijih istraživanja na ovu temu autorica je došla do zaključaka u istraživanju.
Reference
*** Porez na dodatu vrijednost (bez dat.). Wikipedia. Preuzeto 01.02.2018. g. sa https://bs.wikipedia.org/wiki/Porez_na_dodatu_vrijednost
*** (2012-2017) Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Službeni glasnik RS, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017
Bećirović, S. (2015) Finansije i finansijsko pravo. Univerzitet u Novom Pazaru, skripta 1
Kesner-Škreb, M. (2007) Porezna harmonizacija. Financijska teorija i praksa, 3(31); 305-307
Mijatović, N. (2004) Usklađivanje europskog PDV-a. Zagreb, God. 36., br. 3., 895.-1322. UDK:336.2(497.5)'1995/2004'
Milojković, A. (2012) Evazija poreza na dodatu vrednost. Univerzitet Singidunum, Master rad
Popović, D. (2012) Poresko pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2018140N
primljen: 10.10.2020.
prihvaćen: 31.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka