Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 3, str. 81-108
Šiijska kritika Ibn Arabijeva učenja o Qutbiyyetu (duhovnom stožerstvu)
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka, Federacija BiH

e-adresakenan_cemo@yahoo.com
Ključne reči: Ibn ʻArabī; imām; quṭb (duhovni pol); walāya (duhovna vlast); hilāfa (namjesništvo)
Sažetak
Kao jedan od ključnih rodoslovnika duhovne antropologije u muslimanskome misticizmu (taṣawwuf) uzima se Ibn ʻArabī (umro 1240), koji ju je predstavio kao jednu sustavnu analizu u svome učenju o savršenome čovjeku (al-Insān al-kāmil) i cijeloj hijerarhiji duhovnih odličnika na čelu sa tzv. quṭbom (duhovnim stožerom ili polom). Međutim, teorija o savršenom čovjeku i institucija duhovnoga pola (quṭb) nisu od presudne važnosti samo u taṣawwufu. Rekli bismo da TA pitanja bitno konstituišu samu srž i šiijske duhovnosti, a opet unutar šiizma kao jednog od dva osnovna toka muslimanskog interpretativnoga genija. Govoriti o tom središnjem stupu ʻirfānī (gnostičke) mudrosti, a bar načelno ne naznačiti njegovo razumijevanje u okrilju duhovnosti duodecimalnog šiizma (al-itnā ʻašariyya), bilo bi grubo prešućivanje temeljnog sadržaja jednog od dva osnovna toka muslimanskoga "misticizma", tim više što je šiijska kritika Ibn ʻArabījeva učenja o quṭbiyyatu i njegovim nosiocima jedina održiva i vrijedna pažnje.
Reference
*** (1990) Sunday Times, Colombo, Sri Lanka, 18. novembar
Al-ʻAğalūnī, al-Ğarrāḥī I. (1932) Kašfu-l-hafā' wa mazīlu-l-ilbāsi ʻammā-štuhira mina-l-aḥādīt ʻalā alsinati-n-nās. Bayrūt
Al-ʻAsqalānī, I.H. Fatḥu-l-bārī, as-Saʻūdiyya
Al-Bāqillānī, A.A.B. (1987) Tamhīdu-l-awā'il wa talhīṣu-d-dalā'il. Bayrūt
Al-Buhārī, M.ibn I. (1992) Ṣaḥīḥu-l-Buhārī. Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-ʻilmiyya
Al-Ğīlī, ʻAbdu-l-Karīm ibn I. (1997) al-Insānu-l-Kāmil fī maʻrifati-l-awāhir wal-awā'il. Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-ʻilmiyya
Al-Ḥillī, al-Ḥasan ibn Y.ibnu-l-Muṭahhar (1960) Minhāğu-l-kirāma fī maʻrifati-l-imāma. Qum: Mu'assasa ʻĀšūrā'
Al-Ḥillī, al-Ḥasan ibn Y.ibnu-l-Muṭahhar (1994) Nahğu-l-Ḥaqq wa kašfu-ṣ-ṣidq. Qum: Dāru-l-hiğra
Al-Lārī, A.M.al-Mūsawī (1998) Dirāsa fī ususi-l-islām. Iran: Markazu našri-t-taqāfati-l-islāmiyya fi-l-ʻālam
Al-Mūsawī, M. (1989) aš-Šīʻatu wat-taṣḥīḥ. al-Qāhira: Maṭābiʻu-z-Zahrā'
Al-Muttaqī, al-Hindī ʻAlā'u-d-dīn (1993) Kanzu-l-ʻummāl. Dimašq
Al-Qundūzī, S. (1997) Yanābīʻu-l-mawadda. Bayrūt: Mu'assatu-l-aʻlamī
Āmulī, H. (1969) Ğāmiʻu-l-asrār wa manbaʻu-l-anwār. Tahrān-Paris: Institut Français de Recherce en Iran-Centre de Publications Scientifiques et Culturalles
An-Nawawī, A.Z. (1981) Ṣaḥīḥu Muslim bi-šarḥi-n-Nawawī. Dāru-l-fikr
Aṣ-Ṣadūq, ibn B., Abū, Ğ.M.ibn ʻAlī (1996) Maʻāni-l-ahbār. Qum: Mu'assasatu-n-našri-l-islāmī
As-Sulamī, A.ʻAbdu-r-Raḥmān al-Azdī (2001) Tafsīru-s-Sulamī (Ḥaqā'iqu-t-tafsīr). Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-ʻilmiyya
Aš-Šahrastānī, A. (1948) Al-Milalu wan-niḥal. Bayrūt: Dāru-s-surūr
Aš-Šaʻrānī, ʻAbdu-l-Wahhāb (1998) al-Yawāqīt wal-ğawāhir fī bayān ʻaqā'idi-l-akābir. Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-ʻilmiyya
Aš-Šawkānī (1994) Zubdatu-t-tafsīr min Fatḥi-l-qadīr (muhtaṣar). Dimašq
At-Tirmidī, al-Ḥakīm, Abū, ʻAbdullāh M. Kitāb hatmi-l-awliyā'. Bayrūt: al-Maṭbaʻatu-l-kātūlīkiyya
Aṭ-Ṭu'mī, M. (1994) Takmilatu-l-Futūḥāti-l-makkiyya. Bayrūt: al-Maktaba at-taqāfiyya
Aṭ-Ṭūsī, A.Ğ.M.ibnu-l-Ḥasan (1997) Kitābu-l-Ġayba. Qum: Mu'assasatu-l-maʻārifi-l-islāmiyya
Corbin, H. (2001) Islam u Iranu. Sarajevo: Bemust, preveo Rešid Hafizović
Es-Sejjid, E. (1994) Nahğu-l-balāġa / Staza rječitosti. Čakovec, preveo Rusmir Mahmutćehajić
Ibn, ʻArabī M.M.ibn ʻAlī aṭ-Ṭā'ī (2002) Tafsīr Ibn ʻArabī. Bayrūt
Ibn, ʻArabī M.M.ibn ʻAlī aṭ-Ṭā'ī (1998) al-Futūḥātu-l-makkiyya. Bayrūt: Dāru iḥyā'i-t-turāti-l-ʻarabī
Ibn, ʻArabī M.M.ibn ʻAlī aṭ-Ṭā'ī (1997) at-Tadbīrātu-l-ilāhiyya fī iṣlāḥi-l-mamlakati-l-insāniyya. al-Qāhira: ʻĀlamu-l-fikr
Ibn, B.ʻAbdu-l-ʻAzīz ibnʻ A. (1997) Mağmūʻu fatāwā wa maqālāt mutanawwiʻa. al-Kuwayt: Ğamʻiyyatu iḥyā'i-t-turāti-l-islāmī
Ibn, H.A. (1995) al-Musnad. al-Qāhira: Dāru-l-ḥadīt
Ibn, K.A.F.I. (1983) Tafsīru-l-Qur'āni-l-ʻaẓīm. Bayrūt: Dāru-l-mufīd
Ibn, Q.A.M.ʻAbdullāh (1904) al-Imāma was-siyāsa. Maṭbaʻatu-n-nīl bi-Miṣr
Imam, H.R. (1990) Islamska vlast. Međunarodna politika, Beograd
Korkut, B. (1991) Prevod Kur'ana. Medina: Kompleks Hadimu-l-Haremejni-š-Šerifejni-l-Melik Fahd, za štampanje Mushafi Šerifa
Lari, S.M.M. (1996) Imamate and Leadership. Qum: El-Hadi: Foundation of Islamic Cultural Propagation in the World
Qayṣarī, M.D., Āštiyānī, Ğ. (1996) Šarḥu Fuṣūṣi-l-ḥikam. Tahrān
Šākir, M. (1991) at-Tārīhu-l-islāmī. Bayrūt: al-Maktabu-l-islāmī
Tabatabai, S.M.H. (1996) Ši'a u islamu. Zagreb: Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj
 

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2003081C
primljen: 17.11.2020.
prihvaćen: 18.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka